Sakrament Bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony 09.06. 2022 r. 
 


PRZEDSTAWIENIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Proboszcz:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Czytaj więcej: OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


    bierzmowanieTrwa trzy lata, obejmuje klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej i prowadzone jest w szkole i   w kościele:

- w szkole, na katechezie, młodzież zdobywa wiedzę potrzebną do godnego i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania,

- w kościele dokonuje się formacja duchowa młodzieży.

Takim przygotowaniem są objęci uczniowie klas VI, VII i VIII , bez względu na to, do jakiej uczęszczają szkoły.

Odbywa się ono przez: udział,

-  raz w miesiącu, w katechezie parafialnej, przystąpienie co miesiąc do spowiedzi, uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej.
Celem katechezy parafialnej i owocnego wykorzystania sakramentu pokuty jest formacja duchowa kandydatów
.

Czytaj więcej: Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania