•                                                                                                    Symbole Ducha Świętego :

Znalezione obrazy dla zapytania gołębica

Gołębica

Czystość, niewinność, natchnienie, pobożność, delikatność, wieczność.

Znalezione obrazy dla zapytania ogień

Ogień

Wieczność, światło, ciepło, miłość, oczyszczenie, potęgę, oświecenie duchowe,

Znalezione obrazy dla zapytania wiatr

Wiatr ( tchnienie )

Przestrzeń, ruch, zmienność, aktywność, gwałtowność, zniszczenie, tchnienie, duch, łaskę, życie, moc, przemianę, odrodzenie.

Znalezione obrazy dla zapytania woda

Woda

Oczyszczenie, uzdrowienie, odrodzenie, życie, zmienność.

Podobny obraz
Pieczęć

Piętno, znamię, wybranie, władzę, potęgę, posiadanie, własność, wierność, autorytet, ochronę.

Znalezione obrazy dla zapytania oliwa

Namaszczenie oliwą
( krzyżmem)

Błogosławieństwo,moc, trwałość, radość, poświęcenie, odrodzenie, oczyszczenie, wtajemniczenie, siłę ducha.

Znalezione obrazy dla zapytania nałożenia rąk

Włożenie rąk

Opatrzność, opiekę ojcowską, przekazanie władzy,
panowanie, błogosławieństwo, łaskę Bożą.

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.