Przemoc cz. 2


Sprawdź stan swoich nerwów... (kwestionariusz)
Kwestionariusz ten to szereg stwierdzeń, które dotyczą uczuć doznawanych przez większość ludzi. Po przeczytaniu każdego stwierdzenia zdecyduj czy odpowiesz: TAK, czy NIE i wstaw krzyżyk w odpowiednie okienko. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Nie namyślaj się długo! Wybieraj odpowiedzi, które najlepiej wyrażają to co czujesz. Nie opuszczaj żadnego stwierdzenia.

Czytaj więcej: Przemoc cz. 2

Przemoc cz. 1


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

,,Niebieska Linia”
www.niebieskalinia.pl


Przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo:

Art. 207 /K.K./
Kto znęca się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostałą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat.Art. 191 /K.K./
Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj więcej: Przemoc cz. 1