SAKRAMENTY UZDROWIENIA

1420 Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie "w naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7). Obecnie jest ono jeszcze "ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w "naszym przybytku doczesnego zamieszkania" (2 Kor 5, 1), poddani cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech.

1421 Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała 1 , chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.

Czytaj więcej: Sakrament Namaszczenia Chorych - Katechizm KK

 
Przed przyjściem księdza wystarczy przygotować mały stolik nakryty białym obrusem, na którym powinien stać krucyfiks i dwie zapalone świece. Jeżeli ksiądz ma przynieść Najświętszy Sakrament, potrzebna jest także czarka z wodą, w której mógłby umyć palce. Jeżeli chory chce wyspowiadać się z grzechów, członkowie rodziny powinni wyjść z pokoju, ale dobrze by było, gdyby po zakończeniu spowiedzi wrócili i włączyli się w modlitwę.  

 

Czytaj więcej: Jak przygotować się do sakramentu namaszczenia chorych?

Formuła sakramentu namaszczenia chorych:

Błagajmy Boga za chorego (chorą) N. i za wszystkich, którzy go (ją) leczą i pielęgnują, mówiąc razem: Wysłuchaj nas, Panie

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś łaskawie wejrzał na tego chorego N.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś mu dał nowe siły.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś złagodził jego cierpienia.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś go uwolnił od grzechów i pokus.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich chorych umocnił swoją łaską.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś udzielił swojej pomocy wszystkim, którzy im usługują.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Czytaj więcej: Namaszczenie chorych