Grodzeń    W dokumentach z 1434 r. został wymieniony właściciel wsi, Jan Grodzeński herbu Prus. W drugiej połowie XVI w. Grodzeń miał kilku właścicieli, m.in. Jakuba Orłowskiego, Jana Widlińskiego oraz Michała Grodzeńskiego. Na przełomie XVI i XVII w. we wsi znajdowało się kilka działów szlacheckich. Do 1663 r. wieś należała do Stanisława Orłowskiego. Po jego śmierci majętność dziedziczyło czterech synów. Pod koniec XVII w. Grodzeń przeszedł w ręce właściciela dóbr Kikół – Wojciecha Zboińskiego.

 Koci Grodze.anigif

W połowie XIX w. drogą koligacji rodzinnych dobra Kikóła wraz z Grodzeniem najpierw stały się własnością Piwnickich, a pod koniec XIX w. Nałęczów. W czasie II wojny światowej w latach 1940 –1945 w miejscowej szkole znajdowała się filia obozu z Potulic dla dzieci polskich. Był to obóz dla dzieci z okolicznych wsi: Ciełuchowa, Grodzenia, Janowa, Kikoła oraz Wolęcina, które pracowały dla gospodarzy niemieckich .

Czytaj więcej: Kościół w Grodzeniu