INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

WSTĘP

  1. Wydane dnia 15 września 1962 r. "Dyrektorium Episkopatu w związku z Instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce kościelnej i Liturgii", jako dokument przedsoborowy, wymagało przepracowania w duchu soborowej Konstytucji o świętej Liturgii (KL) oraz posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej, mianowicie: Instrukcji "Musicam sacram" z 1967 r. (MS) oraz "Wprowadzenia Ogólnego do Mszału Rzymskiego z 1975 r. (OWMR). Pracę tę wykonała Podkomisja Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski do spraw Muzyki Kościelnej, zestawiając w niniejszej Instrukcji najważniejsze zasady dotyczące muzyki liturgicznej. Główną podstawą opracowania norm zawartych w Instrukcji stanowią wspomniane dokumenty Stolicy Apostolskiej obowiązujące w całym Kościele. Uwzględnione jednak zostały także zwyczaje i tradycje polskie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
  2. Instrukcja ma charakter normatywny i ogólny, zajmując się jedynie tymi problemami szczegółowymi, które stały się obecnie aktualne. Inne przypadki należy rozpatrywać, uwzględniając normy ogólne. Sprawy trudniejsze należy przedkładać do rozstrzygnięcia Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej względnie Podkomisji do spraw Muzyki Kościelnej przy Komisji Episkopatu do spraw Liturgii.

Czytaj więcej: Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

 PIEŚNI PATRYJOTYCZNE

WOJENKO WOJENKO

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani
Że za tobą idą, że za tobą idą 
Chłopcy malowani? 

Chłopcy malowani, sami wybierani, 
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani? 

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 
Pan Bóg kule nosi. 

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, 
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie, 
Bo tak Polska grzeje. 

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? 
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz 
W zimnym leży grobie. 

Ten już w grobie leży z dala od rodziny
A za nim pozostał, a za nim pozostał 
Cichy płacz dziewczyny.

Czytaj więcej: Pieśni patryjotyczne

Spis pieśni religijnych śpiewanych w naszej świątyni  

 

 


Teksty piosenek do pobrania:

 

Pieśni

 

Więcej artykułów…

  1. Muzyka w kościele