Wymagania dotyczące chrzestnych

Chrzest | Parafia Pilczyce

Uwagi duszpasterskie dotyczące sakramentu chrztu świętego:

a. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów. Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.

Czytaj więcej: Wymagania dotyczące chrzestnych

 Obowiązki rodziców dziecka  

                                                  w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego

 

a) przed chrztem
- przygotowują się do chrztu dziecka,   / Konferencja chrzcielna w Parafii /
- są obecni, i publicznie proszą o chrzest,
- kreślą znak krzyża na czole dziecka,
- wyrzekają się szatana,
- składają wyznanie wiary,
- niosą niemowlę do chrzcielnicy,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo,
- doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie),
- są świadkami wiary dla dziecka,
- przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
- spełniają obowiązki religijne (modlitwa, coniedzielna Msza św., sakramenty św. i rekolekcje, pielgrzymki )
b) po chrzcie św.
- razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
- wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
- obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
- świętują dzień Patrona,
- uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
- zawierzają dziecko Bogu: /Msza św. dziękczynna za życie  dziecka -  przynajmniej 1 raz w roku , oraz  1 raz miesiącu Komunia św. za dziecko /

Modlitwa zawierzenia „Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

Czytaj więcej: Obowiązki rodziców i rodziców chrzestnych


INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA EPISKOPATU O UDZIELANIU SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECIOM
(FRAGMENTY)

DOPUSZCZENIE DO SAKRAMENTU CHRZTU
 

    [...] Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone.

Czytaj więcej: INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA O UDZIELANIU SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECIOM