Seria podręczników „Kochamy dobrego Boga” do przedszkola przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Władysława Kubika SJ ma na celu wspieranie religijnego rozwoju dzieci w wieku 3-5 lat. Odwołuje się do ich codziennych doświadczeń oraz wrodzonej ciekawości świata i ludzi. Ukazując Boga jako Dawcę życia i Stwórcę świata, podręczniki stopniowo uczą najmłodszych, jak żyć wiarą.

Seria jest zgodna z programem „Kochamy dobrego Boga” (nr AZ-0-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

 • trzylatki
 •  
 • czterolatki
 •  
 • klasa 0

 

Podręczniki do religii dla szkoły podstawowej

 

Klasy 1-3

Seria podręczników „W drodze do Wieczernika” dla klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Władysława Kubika SJ ma na celu inicjację dzieci w wieku 6-8 lat w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

W klasie 1 akcent położony jest na osobiste przeżywanie wiary przez sześciolatka, w klasach 2 i 3 – na doświadczenie Boga we wspólnocie. Ze względu na obniżony wiek uczniów przygotowano prostsze i krótsze teksty, a w scenariuszach lekcji zaproponowano więcej zabaw ruchowych i aktywizacji.

Seria jest zgodna z programem „W drodze do Wieczernika” (nr AZ-1-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

Klasy 4-6

Nowa, zmieniona seria podręczników „Drogi Przymierza” dla klas 4-6 szkoły podstawowej przygotowana przez zespół autorów pod kierownictwem ks. prof. Zbigniewa Marka SJ chce pomóc uczniom w rozwijaniu przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

Treści ukazują, że dokonuje się to poprzez modlitwę, coraz bardziej świadome korzystanie z sakramentu pojednania i Eucharystii oraz udział w liturgii. Podręczniki wprowadzają także katechizowanych w najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.

Seria jest zgodna z programem „Poznaję Boga i w Niego wierzę” (nr AZ-2-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

 • klasa 1
 •  
 • klasa 2
 •  
 • klasa 3
 • klasa 4
 •  
 • klasa 5
 •  
 • klasa 6

 

Podręczniki do religii dla szkoły specjalnej

Adresatami materiałów katechetycznych "Za rękę z Jezusem" są przede wszystkim nauczyciele religii oraz duszpasterze i rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Małgorzata Alberska, ks. Janusz Mółka SJ (red.)
cena 39.00 zł

 


 NUMERY PROGRAMÓW

 pobierz plik (49.71 KB)