Ślub : Karta z obrączki i dwa gołębie w klatce ornament

 

„Będziesz z miłował pana Boga Twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkich myśli twojej". To jest największe i pierwsze przykazanie.

 • grzechem jest traktować Boga i religie jako sprawy małoważne w życiu,

 • grzechem jest nie liczyć się z Bogiem z swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach, ocenach, stylu życia -układając życie bez Boga a nawet przeciw Bogu, nie wnikając w Jego plany,

 • grzechem jest przynależność do ateistycznych organizacji, stowarzyszeń.. Branie czynnego udziału w zwalczaniu wiary,

 • grzechem jest nieodpowiednie zachowanie się w kościele, profanowanie miejsc świętych, rzeczy poświeconych, znieważanie Najświętszego Sakramentu,

 • grzechem jest niedbale się modlić, wykonywać niekonieczne prace w niedziele. Modlitwa ma być codzienną rozmową z Bogiem,

 • grzechem jest zapierać się wiary w Boga słowem, pismem czynem,

 • grzechem jest nie troszczyć się o pogłębienie wiary przez udział w nabożeństwach, czytanie Pisma św., książek, prasy katolickiej...

 • grzechem jest nie pomagać innym w znalezieniu Boga,

 • grzechem jest wpadać w rozpacz, wątpić w Miłosierdzie Boże,

 • grzechem jest nie troszczyć się o pogłębienie wiary mojej, narzeczonej/go,

 • grzechem jest nie rozmawiać z narzeczoną na temat praktyk religijnych, zwłaszcza wychowania religijnego przyszłych dzieci.

Przykazanie II "nie będziesz brał Imienia P.B. twego nadaremnie"

 • grzechem jest bluźnić przeciw Bogu lub świętym,

 • grzechem jest przyjmować po świętokradzku sakramenty,

 • grzechem przysięgać fałszywie,

 • grzechem jest używać przekleństw( w gniewie, z przyzwyczajenia, w żartach),

 • grzechem jest wymawiać święte imię Boga i świętych bezmyślnie, bez szacunku.

Przykazanie III „ pamiętaj abyś dzień święty święcił"

 • grzechem jest brak uczestnictwa we mszy św. w niedziele i świętą nakazane z własnej winy,

 • grzechem jest spóźnianie się na msze św.

Przykazanie IV "czcij ojca swego i matkę swoją"

 • grzechem jest zadawać krzywdę rodzicom słowem lub czynem,

 • grzechem jest nie modlić się za rodziców, nie opiekować się rodzicami na starość lub w czasie choroby,

 • grzechem jest brak szacunku do rodziców własnych i rodziców narzeczonej/go,

 • grzechem jest wstydzić się swoich rodziców, zaniedbywać, nie odwiedzać,

 • jaki jest mój stosunek do przełożonych, podwładnych, nauczycieli?

 • grzechem jest nie szukać okazji by ludziom pomagać.

Przykazanie V „nie zabijaj"

 • grzechem jest niszczyć swoje życie i zdrowie przez nałogi, nadmierny wysiłek, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, naruszanie przepisów drogowych, alkohol, narkomanie, rozwiązłość,

 • grzechem jest niszczenie więzów łączących mnie z innymi przez plotki, kłótnie, zniewagi,

 • grzechem jest żywić do kogoś nienawiść,

 • grzechem jest nie stawać w obronie życia poczętych dzieci zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła,

 • grzechem jest aborcja, eutanazja oraz namawianie do takich czynów,

 • grzechem jest nieznajomość i odrzucanie etycznej regulacji poczęć,

 • grzechem jest stosowanie metod i środków antykoncepcyjnych, aborcyjnych.

Przykazanie VI i IX „nie cudzołóż...nie pożądaj żony bliźniego swego"

 • grzechem jest twierdzić, że miłość na wszystko pozwala, podzielać poglądy o pożyciu seksualnym przed ślubem,

 • grzechem jest wymuszać współżycie jako dowód miłości,

 • grzechem jest nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się miłość,

 • grzechem jest namawiać do pożycia seksualnego,

 • grzechem jest deprecjonować - ośmieszać dziewictwo i czystość,

 • grzechem jest nie dbać o skromność ubioru, wstydliwość,

 • grzechem jest deprawować nieletnich,

 • grzechem jest wykorzystać słabość drugiej strony usprawiedliwiając ze „ona tego chciała",

 • grzechem jest szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa jeśli nie da „dowodu miłości",

 • grzechem jest opuszczać sympatie po latach chodzenia bez rozliczeń moralnych czy materialnych,

 • grzechem jest uchylać się od płacenia alimentów,

 • grzechem jest poniżać swa godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem, alkoholu,

 • grzechem jest w rozmowach ulegać irytacji, podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, dąsać się lub trwać w milczeniu,

 • grzechem jest maltretować fizycznie i psychicznie współmałżonka -nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci,

 • grzechem jest zaniedbywać wspólna modlitwę,

 • grzechem jest nadużywać swego stanowiska, by skłonić kogoś do grzechu.

Przykazanie VI i X „ nie kradnij... nie pożądaj .... ani żadnej rzeczy..." 

 • grzechem jest przywłaszczanie sobie cudzej własności,

 • grzechem jest niszczenie dobra wspólnego,

 • grzechem jest lenistwo w pracy,

 • grzechem jest przywłaszczanie sobie cudzych zasług.

Przykazanie VIII „nie mów fałszywego świadectwa..."

 • grzechem jest kłamstwo, plotki, intrygi,

 • grzechem jest nie dochowanie tajemnicy,

 • grzechem jest niesłuszne podejrzenie.