Obowiązki rodziców chrzestnych 
w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego.


a) przed chrztem
- są wyznaczeni przez rodziców - /  Konferencja chrzcielna w Parafii /
- przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
- nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
- należą do Kościoła katolickiego
- jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
- wyrzekają się szatana
- wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
- otrzymują specjalne błogosławieństwo
- trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu

b) po chrzcie św.
- pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
- prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie/ są systematycznie praktykującymi katolikami / - żyją wiarą, nadzieją i miłością Bożą /
- modlą się za chrześniaka /Msza św. dziękczynna przynajmniej raz w roku - 1 raz w miesiącu Komunia św. w int. chrześniaka ./
- interesują się życiem religijnym chrześniaka / katecheza, Msza św. /
- kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
- zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
- w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Modlitwa zawierzenia

„Chcę dla mego chrześniaka / czki / tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.