I.  RACHUNEK SUMIENIA:

1.   NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

·         Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha?

·         Czy Bóg jest w moim życiu najważniejszy – ważniejszy niż koledzy, rozrywka, przyjaciele, pieniądze, dyskoteka, telewizor, komputer, ciało, uczucia, sympatia...?

·         Czy nie wierzę we wróżby, w sny, zabobony, horoskopy, znaki zodiaku, w modne przepowiednie, reinkarnację, magię, okultyzm, czy nie świętuję Halloween?

·         Czy nie wywoływałem(-am) duchów, nie noszę talizmanów czy amuletów? Czy nie uprawiam jogi i innych wschodnich praktyk?

·         Czy potrafię być pokornym i skromnym człowiekiem, przyjmując ewangeliczne „ostatnie miejsce”?

2.   NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA TWEGO, NADAREMNIE

·         Czy słowo „Bóg” jest dla mnie święte?

·         Czy imion świętych nie wymawiam bezmyślnie, w gniewie, złości, w zabawie, w żartach?

·         Czy bez potrzeby nie przysięgam?

·         Czy wkładam całe serce w rozmowę z Bogiem (rano, wieczorem, w ciągu dnia)?

·         Czy opowiadam Bogu o swoim życiu?

·         Czy radzę się Jezusa, jak postępować?

·         Czy czytam systematycznie Pismo św.?

3.   PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

·         Jak przygotowuję się do Mszy świętej?

·         Czy wcześniej czytam przeznaczony fragment z Pisma św.?

·         Czy pamiętam, że opuszczenie Mszy św. z własnej winy (wszystko z wyjątkiem choroby) jest grzechem śmiertelnym?

·         Czy staram się jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa w Komunii św.?

·         Czy uczestniczę we Mszy św. całym sercem; czy powracam do modlitwy, gdy przyjdą rozporoszenia, czy też podtrzymuję je świadomie?

·         Czy się nie spóźniam do kościoła?

·         Jak się zachowuję w kościele? Czy nie rozmawiam z kimś, nie przeszkadzam innym w modlitwie? czy mój ubiór świadczy o moim szacunku do miejsca świętego i modlących się tam osób?

·         Czy z uwagą słucham słowa Bożego, które jest dla każdego pokarmem?

·         Czy przystępuję do spowiedzi św. regularnie?

·         Czy po popełnieniu grzechu ciężkiego idę natychmiast do spowiedzi św.?

·         Czym różni się w moim życiu przeżywanie niedzieli od innych dni?

4.   CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

·         Czy okazuję szacunek rodzicom, opiekunom?

·         Czy modlę się za nich, czy pomagam im, czy ich nie martwię?

·         Czy wyrażam się o nich dobrze i nie wstydzę się ich, nawet jeżeli mnie zawiedli?

·         Jakim jestem człowiekiem dla ludzi starszych: na ulicy, w sklepie, w podróży?

·         Czy nie kłócę się z rodzeństwem?

·         Czy staram się o kulturalne zachowanie w domu, w szkole, na ulicy?

·         Jaki jestem dla nauczycieli – czy okazuję im wdzięczność?

5.   NIE ZABIJAJ

·         Czy szanuję zdrowie i życie swoje i innych?

·         Czy pamiętam, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy się naturalną śmiercią?

·         Czy wiem, że aborcja i eutanazja są grzechem śmiertelnym?

·         Czy wiem, że używanie środków antykoncepcyjnych jest grzechem ciężkim, bo każdy z nich niszczy zdrowie kobiety, a niektóre życie poczętego dziecka?

·         Czy nie szkodzę sobie przez papierosy, alkohol, narkotyki, środki dopingujące, dopalacze, przedawkowanie leków?

·         Czy dbam i troszczę się o innych?

·         Czy nikomu nie wyrządziłem zła, krzywdy, nie sprawiłem bólu?

·         Czy nie dokuczam innym, nie wyśmiewam ich i nie przezywam?

·         Czy nie jestem kłótliwy?

·         Czy nie ulegam nienawiści, agresji?

·         Czy nie kieruję się uprzedzeniami, czy nie osądzam innych?

·         Czy żyję według ustalonego planu dnia?

·         Czy potrafię stawiać sobie wymagania kształtując silną wolę, zasady moralne oraz charakter?

·         Czy potrafię mieć swoje zdanie i odmówić, kiedy ktoś składa mi niewłaściwe propozycje?

·         Czy dbam o zwierzęta, o przyrodę?

·         Czy nie prowadzę auta pod wpływem alkoholu, czy nie łamię przepisów drogowych, narażając zdrowie i życie swoje i innych?

6., 9. NIE CUDZOŁÓŻ, NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO

·         Czy pamiętam, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego?

·         Czy pamiętam, że macierzyństwo i ojcostwo jest darem Boga?

·         Czy pamiętam, że współżycie przed ślubem jest grzechem śmiertelnym?

·         Czy szanuję swoje ciało oraz ciało drugiego człowieka?

·         Czy wyrażam się o nim z szacunkiem, czy nie mówię o nim wulgarnie?

·         Czy jestem wstydliwy(-a) w spojrzeniach, rozmowach i uczynkach?

·         Czy nie patrzę pożądliwie na płciowe części ciała?

·         Czy się nie bawię płciowymi częściami ciała – czy nie popełniam pettingu, neckingu lub samogwałtu? Czy wiem, że są to grzechy ciężkie?

·         Czy nie czytam lub nie oglądam czasopism, zdjęć, rysunków, filmów ukazujących wulgarnie, a nawet pornograficznie płciowe części ciała sprzecznie z nauką Jezusa – z przykazaniami Bożymi?

·         Czy dbam o roztropne – czyste – odnoszenie się do osób odmiennej płci (nie podrywam, nie kokietuję, nie narzucam się, nie chodzę z kimś dla zabawy)?

·         Czy pragnę ofiarować siebie w bezinteresownym darze dopiero po ślubie?

·         Czy kieruję się roztropnością w relacjach męsko-damskich?

·         Czy ubieram się skromnie, aby nie wzbudzać w chłopcach pożądania?

7., 10. NIE KRADNIJ, NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST

·         Czy nikomu nic nie ukradłem(-am)? Jeżeli tak, to co i komu?

·         Czy rzeczy skradzione oddałem(-am) lub wynagrodziłem je w innej formie?

·         Czy nie niszczę rzeczy, na które pracują inni (rodzice, opiekunowie, wychowawcy…)?

·         Czy oddaję rzeczy pożyczone?

·         Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję wolnego czasu i talentów otrzymanych do rozliczenia od Boga?

·         Czy powierzone mi obowiązki wykonuję chętnie, sumiennie i starannie?

·         Czy pomagam innym bezinteresownie?

·         Czy potrafię zrezygnować z własnych przyjemności na rzecz innych?

·         Czy nie jestem zazdrosny(-a)?

8.   NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

·         Czy nie kłamię? (Jeśli tak, to dlaczego: ze strachu, żeby coś osiągnąć, być lepszym, żeby mieć święty spokój, zaimponować innym...?)

·         Czy nie szkodzę innym?

·         Czy nie krzywdzę innych oczernianiem? Czy wiem, że oszczerstwo jest ciężkim grzechem?

·         Czy odwołałem(-am) oszczerstwo?

·         Czy nie cieszę się z cudzego nieszczęścia?

·         Czy umiem przyznać się do winy, do popełnionego błędu?

·         Czy nie zrzucam swojej winy na innych, unikając konsekwencji?

·         Czy zwracam uwagę na to, co i jak mówię?

·         Czy wiem, że dar mowy jest darem pobłogosławionym, jeżeli wiążę z nim odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo?

·         Czy potrafię brać w obronę, kiedy ktoś źle mówi o nieobecnej osobie?

·         Czy zachowuję dyskrecję?

·         Czy potrafię dochować powierzonych mi tajemnic?


II.   ŻAL ZA GRZECHY:  Ach, żałuję za me złości…

III.  MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY: (z każdego ciężkiego grzechu lub z najczęstszego lekkiego)

IV.  SZCZERA SPOWIEDŹ: w osobie kapłana jest Pan Jezus, obowiązuje go tajemnica spowiedzi

V.   ZADOŚĆUCZYNIENIE: naprawienie krzywdy + pokuta sakramentalna