Wyróżnia się pięć podtypów uzależnienia związanego z internetem:

1. erotomanię internetową; 
2. socjomanię internetową, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych; 
3. uzależnienie od sieci internetowej; 
4. przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji; 
5. uzależnienie od komputera. 

Podstawowym objawem uzależnienia jest spędzanie w internecie coraz więcej czasu, a jednocześnie używanie tej rozrywki w celu nagradzania siebie, odprężenia się, "odreagowania", czy ucieczki od codzienności. Do tego dołączają się rosnące koszta połączeń internetowych oraz związane z nimi kłopoty finansowe, a także współistniejące problemy rodzinne, zawodowe i inne. Uzależnienie przychodzi wtedy, gdy korzystanie z internetu zaczyna przeszkadzać, a nie pomagać w pracy, nauce czy życiu osobistym. Gdy straty w sumie przewyższają korzyści. 


Do objawów przemawiających za uzależnieniem od internetu należy zaliczyć:

• spędzanie w sieci internetowej coraz większej ilości czasu kosztem innych dotychczasowych zainteresowań; 
• zaniedbywanie obowiązków rodzinnych czy zawodowych (szkolnych) w związku z używaniem internetu; 
• pojawianie się konfliktów rodzinnych w związku z internetem; 
• kłamanie odnośnie ilości czasu spędzonego w internecie; 
• podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego w internecie; 
• przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na rachunki za korzystanie z internetu oraz zakup sprzętu komputerowego związanego z korzystaniem z sieci; (oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism o internecie); 
• reagowanie rozdrażnieniem czy nawet agresją w sytuacjach, kiedy korzystanie z internetu jest utrudnione bądź niemożliwe. 

Czy jesteś uzależniony?

Uzależnienie od internetu można rozpoznać wówczas, kiedy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy:

1. silną potrzebę lub poczucie przymusu korzystania z internetu; 
2. utrata kontroli nad powstrzymywaniem się od korzystania z internetu oraz nad długością spędzania czasu w internecie; 
3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z internetu, niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do komputera; 
4. spędzanie coraz większej ilości czasu w internecie w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio osiągane było w znacznie krótszym czasie; 
5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz internetu; 
6. korzystanie z internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu w internecie.