Jak sekty werbują?

Sekty werbują pod pretekstem:
•    kursów językowych, kursów jogi lub technik medytacyjnych,
•    wyjazdów wakacyjnych,
•    kursów szybkiego czytania i pisania,
•    wykładów dotyczących ekologii, zdrowego odżywiania,  itp.

Sekty werbują podczas:         
•    młodzieżowych koncertów,
•    dużych imprez plenerowych,
•    wychodzenia z teatru, kina czy kościoła,
•    masowych spotkań religijnych, 
•    chodzenia po domach                                                              

Sekty werbują mówiąc o:
•    jedności między religiami i ekumenizmie,
•    pokoju na świecie,
•    „prawdziwym chrześcijańskiej”,
•    możliwości odnalezienia właściwej drogi życiowej,
•    pomocy humanitarnej dla potrzebujących

Czytaj więcej: Jak sekty werbują?

 

Co to jest sekta?

SEKTA -   jest instytucją totalną podporządkowaną przywódcy i głoszonej ideologii. Obiecuje realizację uproszczonych celów w uproszczony sposób, odcina się od reszty społeczeństwa (zwłaszcza wyznania, Kościoła) wydarzając ostre i nie dające się przezwyciężyć podziały na to co święte (wewnątrz grupy) i diabelskie, złe (poza grupą). Manipuluje i wikła uczestników w silną zależność od przywódcy i pozostałych członków, co może prowadzić do utraty przez nich samodzielności w dysponowaniu własną osobą, osobistym majątkiem i może stanowić realne zagrożenie dla ich zdrowia. Członków sekty charakteryzuje brak zainteresowania zewnętrzną rzeczywistością, silny konformizm oraz fanatyzm. Przywódcy sekty mogą uważać się za istoty boskie i podejmować za uczestników ważne decyzje życiowe.

Czytaj więcej: Co to jest sekta?