{source}
    <iframe width="440" height="320" src="//www.youtube.com/embed/yvyFyYoUf6E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

 

W CZASIE MSZY ŚW.

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA

Jeżeli odbywa się procesja do ołtarza, wówczas pierwsi idą ministranci, następnie kapłan, a za nim narzeczeni, którym towarzyszą, stosownie do miejscowych zwyczajów, przynajmniej rodzice i dwaj świadkowie. W tym czasie śpiewa się pieśń na wejście.

Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz i zajmą swoje miejsca, kapłan żegna się i pozdrawia wiernych jak zwykle na początku
Mszy. Następnie zwraca się do narzeczonych i zgromadzonych, aby wprowadzić ich do udziału w obrzędach. Może użyć jednej z podanych formuł albo dokonać tego własnymi słowami.

Czytaj więcej: Obrzęd Sakramentu małżeństwa