W małej kaplicy w Konotopiu, znajduje się cudowna i słynąca łaskami figura Matki Boskiej Bolesnej. Do niej zdążają  pielgrzymki  od wielu dziesiątek lat, z sąsiednich parafii, m. in. z okolic Włocławka, Lipna, Czernikowa i części parafii diecezji płockiej. Co roku na początku września przybywają do Konotopia setki pielgrzymów z terenu prawie całej Ziemi Dobrzyńskiej.
   Figura Matki Boskiej Bolesnej wykonana jest z drzewa lipowego. Mierzy 55 cm wysokości i 32 cm szerokości. Matka Boska przedstawiona jest w pozycji siedzącej, w koronie na głowie, z Panem Jezusem zdjętym z krzyża na kolanach. Nieznane jest pochodzenie rzeźby, która jest z pewnością dziełem ludowego artysty.

Początkowo figura znajdowała się w małej, oszklonej kapliczce przybitej do drzewa. W 1885 roku właściciel majątku Konotopie – ewangelik Szmakteter – zbudował przydrożną kaplicę murowaną i umieścił w niej Cudowną Figurę. Z racji miejsca pielgrzymek proboszcz parafii Kikół – ks. Wojciech Wolski, w latach 1937-1938 wybudował w tym miejscu kapliczkę z ołtarzem do sprawowania ofiary Mszy Świętej wewnątrz. Do owej kapliczki zamierzano przenieść łaskami słynącą figurę Matki Boskiej Bolesnej, by tam pozostała na stałe. Wybuch wojny 1 września 1939 roku przeszkodził jednak tym planom. Dnia 29 listopada 1939 roku Niemcy zniszczyli  nowo wybudowaną kapliczkę. Figura ocalała dzięki mieszkańcom wsi Grodze / Sz. Olkowskiemu i jego zięciowi J Nowakowskiemu ), którzy w ostatnim momencie przed zburzeniem kapliczki przez hitlerowców zabrali z niej figurę. W styczniu 1940 roku ks. Tadeusz Szmidt sprowadził figurę do Kikoła i umieścił ją w kaplicy (kostnicy) na cmentarzu, gdzie w tajemnicy przed Niemcami odprawiano Msze Święte. W roku 1945 figurę Matki Boskiej Bolesnej przeniesiono do kościoła parafialnego, gdzie pozostała do końca wojny. Ksiądz Wojciech Wolski po powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau, w roku 1948 rozpoczął budowę nowej kapliczki. Przedsięwzięcie dokończył ksiądz proboszcz Bronisław Babinowski.

Dziś Sanktuarium Maryjne w Konotopiu to piękne miejsce, które w okresie wiosenno – letnim, co niedzielę ściąga na popołudniową mszę, nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także grupę wiernych – „stałych bywalców”. Uroczystości odpustowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej odbywają się tutaj każdego roku w pierwszą niedzielę po 8 września.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego świętego miejsca !

     Nowa kaplica p.w. Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu. Wybudowana jako wotum wdzięczności za beatyfikacje Jana Pawła II, w latach 2010 / 2011