NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS


Dzień pierwszy - 
Dar Ojca       16-grudnia

Znalezione obrazy dla zapytania dzieciątko jezus figurka

1.
 Pójdźmy wszyscy do stajenki,

    Do Jezusa i Panienki !

    Powitajmy Maleńkiego

    I Maryję, Matkę Jego.

                   Witaj, Jezu ukochany,

                   Od Patriarchów czekany,

                   Od Proroków ogłoszony,

                   Od narodów upragniony.

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzielą Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci „opuścić śliczne nie­bo i obrać barłogi", aby nas uczynić dziećmi Bożymi. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć. Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

   Podnieś rękę, Boże Dziecię,

   Błogosław ojczyznę miłą,

   W dobrych radach, w dobrym bycie

   Wspieraj jej siłę swą siłą,

                     Dom nasz i majętność całą

                     I wszystkie wioski z miastami.

                    A Słowo ciałem się stało

                     I mieszkało między nami.

Dzień drugi - Niepokalana Matka    17-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieciątko jezus figurka


1.
 Dzieciątko się narodziło,

    Wszystek świat uweseliło.

    Wesoła nowina,

    Powiła nam Syna, Maryja!

2. Módlmy się: Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepoka­lana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku Bożemu, Mat­ko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny sposób stały się Twoim udziałem. Dzieciątko Jezus, razem z Twoją Niepokalane Matkę uwielbiamy Cię i miłujemy jako naszego obiecanego Boskiego Zbawiciela.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

Dzień trzeci - Święty Józef    18-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. jÓZEF


1.
 Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

    Że Panna czysta porodziła Syna.

    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

    Anieli grają, Króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,

I Józef święty Ono pielęgnuje...

2. Módlmy się: Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia. „Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym ojca imieniem". Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś zadania powierzone Ci przez Ojca niebieskiego, a przecież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez reszty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę. Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

Dzień czwarty - Chóry Aniołów      19-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania aniołowie


1
. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

    Ciemna noc w jasności promienistej brodzi:

    Aniołowie się radują pod niebiosy wyśpiewują:

    Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Módlmy się: Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adoro­wali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu Twojego narodzenia „mnóstwo zastępów niebies­kich wielbiły Boga na wysokościach, a na ziemi pokój ludzi­om Jego upodobania" (Łk 2,13-14). Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska wiecznego zbawienia. Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę,Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

Dzień piąty - Pokłon Pasterzy      20-grudnia

Znalezione obrazy dla zapytania pasterze przy żłóbku

 

1. Anioł pasterzom mówił:

„Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,

narodził się w ubóstwie,  Pan wszego stworzenia".

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo. Dlatego prości i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierwszymi, którzy mo­gli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci należny hołd. Spraw, aby mis­terium Twojego ubóstwa również w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie. Wraz z ubogimi i prostymi pasterzami uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za Twoje zbawcze ubóstwo. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, ,Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

Dzień szósty - Pokłon Mędrców     21-grudnia

 

Podobny obraz


1.
  Mędrcy świata, monarchowie,

     Gdzie spiesznie dążycie?

               Powiedzcież nam Trzej Królowie,

              Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu

I berła nie dzierży,

              A proroctwo Jego zgonu

              Już się w świecie szerzy.

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili trudu w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu prawdy. Myśl o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podróży, która przywiodła ich do Ciebie - Prawdy odwiecznej. Przekonani o tym, upadli przed Tobą, oddając Ci hołd jako Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jezu, daj nam du­cha Mędrców, abyśmy stałe zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem Ciebie. Uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za ofiarowanie nam Siebie, Który jesteś najwyższą, odwieczną Prawdą. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

Dzień siódmy - Król Wszechświata    22-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania DZIECIATKO JEZUS KRÓLEM


1. Bóg się rodzi, moc truchleje,

    Pan niebiosów obnażony!

        Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

        Ma granice Nieskończony;

    Wzgardzony - okryty chwałą,

    Śmiertelny Król - nad wiekami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, jesteś „Królem

nad wiekami", chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem, a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, gdziekol­wiek się znajdziemy, szerzyli Twoje Królestwo. Uwielbiamy Cię, Dziecię Boże, jako Króla wieków, wraz z wszystkimi świętymi i chórami niebios. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę,Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej laski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

Dzień ósmy – Godność człowieka    23-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania DZIECIATKO JEZUS KRÓLEM


1.
 Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,

    Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi,

    Łaski przynosi temu, kto prosi,

   Odpuszcza grzechy, daje pociechy;

   O Panie nasz Święty, cud niepojęty!

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych obycza­jach; wszczepić w nasze serca zarodki cnót, obdarzyć bogactwem swej laski, uczynić nas przybranymi dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej chwale. Amen.

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej laski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę

.

Dzień dziewiąty - Serce Boże                 24-grudnia

 

Znalezione obrazy dla zapytania DZIECIATKO JEZUS KRÓLEM

 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

    Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

    Czym prędzej się wybierajcie,

    Do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana.

2. Módlmy się:

Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje nar­odzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość swojego Serca. Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla naszego zbawienia ofiarowałeś się Jezu na wszystkie niedogodności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich błogosławieństwach teraz i w wieczności. Amen

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

z: ks. Tarsycjusz  Sinka CM, Nowenna do Dzieciątka Jezus, Kraków