PARAFIA ŚW. WOJCIECHA B. M

87-620 Kikół, ul. Sienkiewicza 2 tel. 518014720 lub 518014686 , parafiakikol@gmail..com

Wielki Tydzień

 

 Znalezione obrazy dla zapytania wielki tydzień    Niedziela Palmowa

     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

     W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

     Triduum Paschalne

Znalezione obrazy dla zapytania wielki tydzień   Wielki Czwartek Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch Mszach św. w Wielki Czwartek. Dwie Msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsmem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych.

     We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy Pańskiej". Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Znalezione obrazy dla zapytania wielki tydzień Wielki Piątek W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętają^, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.

Znalezione obrazy dla zapytania wielki tydzień  Wielka Sobota W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie : chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła c'ę w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstanie jezusa Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania " całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

     Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstanie jezusa   Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy. 

 

pogoda

www.swiatpogody.pl

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
29 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Cyryl, Czcirad, Eustachy, Eustachiusz,
Ostap, Wiktoryn

Do końca roku zostało 278 dni.
http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/mp6gk-is-208.jpglink
http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/mp5gk-is-208.jpglink
http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/mp3gk-is-208.jpglink
http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/mp2gk-is-208.jpglink
http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/mp1gk-is-208.jpglink
«
»
Loading…

Kościół - KEP

  • O przeciwstawianie się kulturze negującej prawo do życia oraz podważającej znaczenie małżeństwa i rodziny apeluje Przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Bp Jan Wątroba w specjalnym komunikacie na Dzień Świętości Życia (25 marca) przypomina słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae, które mówią o tym, że „mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone”.

  • W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Rozważania na każdy dzień

Rok Życia Konsekrowanego

Rok Życia Konsekrowanego w Polsce

21-23 kwietnia – Lublin KUL – Sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego w Polsce: „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie

29 kwietnia – Warszawa UKSW – Sympozjum: “Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem”; godz. 10.00-16.00; Aula Jana Pawła II; ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa.

30 kwietnia -3 maja – Krzydlina Mała – Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego „Wiarą odnowieni Duchem Świętym Umocnieni”. Życie Konsekrowane – 50 lat po Soborze Watykańskim II

5-7 maja – Jasna Góra – Konferencja naukowa Klasztor w muzyce średniowiecznej i nowożytnej

5-7 czerwca – Częstochowa – Międzynarodowe sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego „Być Miłością w sercu Kościoła

5 września 2015 – Święty Krzyż – Pielgrzymka osób konsekrowanych z południowo-wschodnich diecezji

23-26 września – Jasna Góra – Kongres Młodych Osób Konsekrowanych: „Radość Konsekracji”

26 września – Auschwitz – „Memoria martyrum” osób konsekrowanych z Polski w XX wieku

3 października – Gietrzwałd – Pielgrzymka osób konsekrowanych z północno-wschodnich diecezji Polski

Wydarzenia - OPOKA

  • O pokorze i służbie jako stylu Boga i chrześcijanina mówił Papież Franciszek otwierając obchody Wielkiego Tygodnia w Watykanie. W uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata, w tym rzesze młodzieży, gdyż dziś w Kościołach lokalnych na całym świecie obchodzony jest dzień młodzieży. W homilii Franciszek wiele mówił o uniżeniu Jezusa podkreślając, że ten styl nigdy nie przestanie nas zaskakiwać: nigdy nie możemy przywyknąć do Boga pokornego.

  • „Świat chrześcijański stracił ważnego przywódcę duchowego, odważnego i roztropnego pasterza, który wiernie służył swej wspólnocie w czasach stawiających niezmiernie trudne zadania”. Tak pisze Papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci głowy Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Patriarcha Mar Dinkha IV zmarł 26 marca, w Stanach Zjednoczonych, w Rochester w stanie Minnesota. Urodzony przed 80 laty w Iraku, pełnił ten urząd od 1976 r. i przeniósł siedzibę patriarszą do Chicago. W ramach dialogu teologicznego spotykał się z Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem, u którego był z wizytą w ub.r.

  • „Wobec potężnych powodzi, które objęły tereny Chile i Peru, powodując ofiary śmiertelne i ogromne straty materialne, Ojciec Święty modli się o pokój wieczny dla tych, którzy stracili życie. Prosi też Pana, by pocieszył i umocnił tych wszystkich, których to nieszczęście dotknęło”. To fragment telegramu, który w imieniu Papieża Franciszka wystosował na ręce nuncjuszy w obydwu tych krajach kard. Pietro Parolin.

Nasz Dziennik

  • Otwarte Fundusze Emerytalne zakupiły w lutym 2015 roku zagraniczne papiery udziałowe i dłużne na sumę 1,1 mld złotych. Z tego na zakup akcji wydano 700 mln zł. Zagraniczne inwestycje OFE stanowią już 9,4 proc. portfela ich aktywów. Udział walorów zagranicznych systematycznie rośnie dzięki narzuconym regulacjom unijnym. Zobowiązują one Polskę do zwiększania do 2021 roku dopuszczalnego limitu aktywów zagranicznych w portfelu OFE do poziomu 30 proc. ogólu ich lokat. Zakup zagranicznych akcji i obligacji nie jest korzystny dla Polski. Oznacza bowiem utratę oszczędności krajowych tak potrzebnych dla sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych kraju. Jest też równoznaczny z finansowaniem gospodarki krajów, do których polski kapitał napływa.

  • Ze względu na wzrost napięcia w tym regionie granicę z RŚA zamknął Kamerun. Utrudnia to życie miejscowej ludności i Wam samym. Jak to wygląda w praktyce?  

Papież Franciszek

Holilia Prymasa polski w 2 rocznicę wyboru papieża Franciszka

Odeszli do domu Ojca !

+Eugeniusz Kędzierski,+ Rozalia Rybczyńska,+ Anna Szostak,+Edmund Wisniewski,+ Andrzej Ruciński, + Janina Nowakowska,+ Roman Stołowski

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.  Amen.

Diecezja

 

Włocławek: pierwsze dziecko w „Oknie Życia”

2015-03-28

   Wczoraj wieczorem, tj. 27 marca br., w „Oknie Życia” mieszczącym się w domu Sióstr Wspólnej Pracy we Włocławku znaleziono noworodka. Zgodnie z procedurami dziewczynka trafiła do włocławskiego szpitala.

„Dotknij Miłosierdzia” – ukazał się album o peregrynacji Symboli ŚDM po diecezji włocławskiej

2015-03-28

   W związku z przypadającym w jutrzejszą Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym Światowym Dniem Młodzieży ukazał się album, będący pamiątką po peregrynacji Symboli ŚDM w diecezji włocławskiej. Bogata dokumentacja fotograficzna, opisy wydarzeń, ale przede wszystkim świadectwa uczestników spotkań z krzyżem i ikoną Salus Populi Romani, mających miejsce od 18 do 30 maja 2014 r., to główne zalety pozycji, która od jutra trafi w ręce młodzieży i dorosłych diecezjan. Dochód z książki opatrzonej wstępem ks. bp. Wiesława Meringa będzie wsparciem projektu „Bilet dla Brata” w diecezji włocławskiej.

  

 

Parafia na Facebooku i Twitterze - Papież Franciszek na Twittwrze

Parafia KSM  Papież Parafia

      

nacisnij na poszczegółne obrazki, a nie ikonki 

** ** ** **