DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

     Diecezja Włocławska                

„Rok 2020 Rokiem Życia" konkursy plastyczne, wokalne i literackie (zaproszenie)

„Rok 2020 Rokiem Życia" konkursy plastyczne, wokalne i literackie (zaproszenie)

XVI NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA pod hasłem Rok 2020 Rokiem Życia"
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej - Referat Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłaszają konkursy plastyczne, wokalne i literackie
    
Pliki do pobrania
Konkurs 2020

XX Sympozjum Naukowe w Kazimierzu Biskupim (zapowiedź)

Pliki do pobrania

Plakat
Program
Zaproszenie
NABOŻEŃSTWO DO MICHAŁA ARCHANIOŁA
18.02.2020 r., - godz. 17:30
W każdy piątek. - godz.17:30
Msza św. za wstawiennictwem MB. Bolesnej

PARAFIA

2

 

KANCELARIA PARAFILALNA CZYNNA  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 16:00 DO 17:00

MSZE ŚWIETE W DZIEŃ POWSZEDNI  -  17:00 i 17:30

We wtorek 18 lutego po mszy o godz. 17:30 – nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę spotkanie dla Kl. VIII i III Komunijnych. Na prośbę rodziców od przyszłej niedzieli  w 2 i 4 niedzielę o godz. 11:30, będziemy sprawować mszę św. dla dzieci. Bardzo prosimy rodziców o pomoc w tej mszy św.

 Zapraszamy w każdy piątek o godz. 17:30 na mszę do MB Bolesnej.

Od 08 – 10 marca 2020 r., odbędą się Rekolekcje Wielkopostne, prowadzone przez Michaelitę, o Andrzeja Żarkowskiego. Prosimy o zarezerwowanie czasu w naszych rodzinach na te święte  ćwiczenia duchowne, które dla nas katolików są obowiązkowe./ przypominamy o tym obowiązku /

W tym tygodniu, obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra.

Zaskoczeni pytaniem

„Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?». Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli (...)”. (J1,37-39)

Przytoczony fragment Ewangelii św. Jana przypomina początek drogi apostołów z Chrystusem. Obrazuje jednocześnie istotę procesu wychowania. Jak zauważa prof. Katarzyna Olbrycht, jedna z prelegentek tegorocznego tygodnia wychowania, zapytany „Nauczycielu - gdzie mieszkasz?”, Jezus nie udziela odpowiedzi, ale proponuje: „Chodźcie, a zobaczycie”. „Uczniowie zatrzymują się u Jezusa, a doświadczenie bycia z nim sprawia, że prowadzą do Niego innych. Nie polecenie i nie sugestia nauczyciela, ale jego wiarygodność, zaufanie do jego słów mobilizują uczniów do podjęcia konkretnych kroków, do aktywności i zaangażowania się w coś, co może wpłynąć na całe dalsze życie, zaryzykować i wejść na nieznaną, niegwarantującą powodzenia drogę. Także dziś najważniejsze staje się zachęcenie młodego człowieka do świadomego szukania i realizowania celu życia, a także otwarcie się na spotkanie z Chrystusem. Wychowawca traktujący poważnie swoją rolę odnajdzie tu wzór sytuacji wychowawczej i ważne dla siebie wskazówki” - podkreśla w swojej konferencji „Ewangeliczna lekcja o wychowaniu do bezinteresowności. Refleksje pedagoga”.

Autorytet na miarę czasów

Według psychologa Abrahama Maslowa, autora teorii hierarchii potrzeb, kwestia poczucia bezpieczeństwa w życiu człowieka jest jedną z najważniejszych. Jednak dziś, w dobie natłoku informacji, często sprzecznych i niezrozumiałych, ta sfera została zaburzona. Dlatego tak ważna staje się rola autorytetów. Powstaje jednak pytanie, jak stać się autorytetem dziecka czy ucznia, bo same chęci nie wystarczą. „Aktywne zaangażowanie się uczniów w szukanie drogi zostaje uruchomione przez osobę darzoną zaufaniem, uznaną za autorytet (a powinny to być cechy wychowawcy), jeśli osoba ta, pomagając uczniom w dążeniu do prawdy, wskazuje za kim warto pójść, kogo warto słuchać, komu warto uwierzyć. Dla każdego wychowawcy ważne jest dostrzeżenie, że Jan nie zatrzymuje prawdy dla siebie, przeciwnie - ukazuje ją uczniom, tym samym mobilizując ich do pójścia dalej, głębiej, do pójścia za Jezusem” - podkreślają organizatorzy IX Tygodnia Wychowania.

Wszystko zaczyna się w domu

Nie od dziś wiadomo, że pierwszym i najważniejszym towarzyszem oraz autorytetem jest rodzic. Zaniedbania w tej sferze, brak czasu dla dzieci mogą skutkować problemami w młodzieńczym i dorosłym życiu. „Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków w tej relacji - zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka - nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby - poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia. Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny” - akcentują wagę pierwszych autorytetów organizatorzy IX Tygodnia Wychowania. Także papież Franciszek w adhortacji „Christus vivat” przypomina, że tworzenie domu to ostatecznie tworzenie rodziny, zaś tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem.

JAG

Jak być dobrym wychowawcą?

PYTAMY Ks. Zenona Latawca SDB, przewodniczącego Rady Szkół Katolickich w Polsce

Mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1,38). Jak należy je rozumieć?

Na to pytanie w pełni odpowiada konferencja prof. Katarzyny Olbrycht, która znajduje się wśród materiałów dla rodziców, nauczycieli i wychowawców przygotowanych na IX Tydzień Wychowania. Ten obraz sytuacji wychowawczej, jaką jest spotkanie uczniów Jana Chrzciciela, staje się znamienny. On wskazuje na wagę roli wychowawcy, nauczyciela jako tego, który ma towarzyszyć wychowankowi, ma mu na nim zależeć. Bo najważniejsze jest towarzyszenie młodemu człowiekowi, często dziś zagubionemu w różnych sytuacjach, uwarunkowaniach życiowych.

Wszystkie materiały, które pomogą w uczestnictwie w tegorocznym tygodniu wychowania, czyli konferencje, konspekty, list episkopatu, znajdują się na stronie internetowej tydzienwychowania.pl.

W obszarze edukacji dość często mówi się o coraz trudniejszej młodzieży, coraz gorszych czasach...

Bo one są bardzo trudne, niosą dziś więcej zagrożeń. Młodzi ludzie są rozbici, mają tak dużo bodźców zewnętrznych, że trudno im się w tym wszystkim odnaleźć. Wychowawca musi być takim autorytetem, który bezinteresownie pomoże i będzie towarzyszył temu młodemu człowiekowi. Owszem, od zawsze mówi się o trudnych czasach i coraz trudniejszej młodzieży. Jednak dzisiaj istnieje również inny problem: egoizm. Młodzi ludzie mają coraz mniej autorytetów w najbliższym otoczeniu, czyli wychowawców, nauczycieli, którzy chcą poświecić dla nich swoje życie, służyć im, po prostu być zupełnie bezinteresownie. Jako przykład możemy przywołać wiosenne strajki w edukacji. To zrozumiałe, że nauczyciele mają prawo walczyć o swoje zarobki, pieniądze w życiu też są ważne. Jednak młodzież powinna być w tej sytuacji wartością nadrzędną. Dlatego dziś tak bardzo potrzeba bezinteresowności w stosunku do tych młodych ludzi.

Jak dziś wykorzystać potencjał tkwiący w łasce młodości?

Przede wszystkim trzeba z młodzieżą być. Bo młodzi ludzie mają mnóstwo wspaniałych pomysłów, inicjatyw, a do tego ogromną potrzebę akceptacji, zauważenia. I jeżeli się im towarzyszy, uczestniczy w ich życiu, uważnie słucha, można - z pewną mądrością, namysłem - pokierować ich we właściwym kierunku. Tego właśnie uczył ks. Jan Bosko, mówiąc o asystencji, byciu wśród młodzieży. Dziś takich wychowawców potrzeba.

Tydzień Wychowania to niejedyna inicjatywa Rady Szkół Katolickich, jaką podejmujecie w trosce o kształtowanie postaw pedagogów.

24 września odbędzie się kolejne Forum Młodzieżowe Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Zgromadzi się tam 2 tys. młodych ludzi, by słuchać konferencji, modlić się, uczestniczyć w drodze krzyżowej. Tego dnia do Częstochowy przyjeżdżają delegacje poszczególnych szkół katolickich z całej Polski, by potem przekazać wszystko w swoich placówkach. Materiały są później udostępniane w postaci audiobooków czy publikacji. W listopadzie odbędzie się jubileuszowe, 25 forum nauczycieli i wychowawców, podczas którego co roku wygłaszane są ciekawe konferencje. Prowadzimy również spotkania dla dyrektorów szkół katolickich, jednak przede wszystkim przygotowujemy materiały formacyjne dla nauczycieli takich placówek. Staramy się służyć dyrektorom i nauczycielom w formacji, ale też informacji, wspierając w ten sposób rozwój szkół katolickich w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

NOT. JAG

Echo Katolickie 37/2019

Echo Katolickie 37/2019

Nasz Dziennik

 • Słony rachunek dla warszawskiego MPWiK
  Potwierdzam, że w czwartek wpłynęło do MPWiK pismo z Wód Polskich, w którym jest mowa o naliczeniu opłaty podwyższonej w wysokości 10,5 mln zł – przekazał rzecznik MPWiK Marek Smółka. Jak zaznaczył, pismo podlega analizie i jest za wcześnie, aby odpowiedzieć, czy zostanie zareklamowane.
 • Chiny: W Hubei większość firm nie wznowi pracy przed 10 marca
  W dotkniętej epidemią koronawirusa prowincji Hubei w środkowych Chinach większość firm nie będzie mogła wznowić działalności przed 10 marca – ogłosiły w czwartek miejscowe władze. Z zakazu wyłączono firmy kluczowe dla interesu narodowego i publicznego.

Polonia Christiana 24

 • Rodzice, opowiadajcie dzieciom o Zbawicielu!

  Niestety, teraz często rodzice nie mają krzyża w domu i nie wspominają dzieciom nigdy o niesłychanej dobroci i miłości Jezusa Chrystusa względem ludzi! Jeżeli niekiedy krzyż znajdzie się w ich domu, to leży gdzieś w kącie pokryty kurzem lub pajęczyną. Wielkie zaślepienie takich rodziców, którzy też smutne zbierają owoce swego niedbalstwa. Z ich winy żyją dzieci bez wiary, bez bojaźni Bożej i giną na wieki.

 • 21 lutego

  1916 – początek bitwy pod Verdun. Rozpoczynając atak na starą francuską twierdzę, niemieckie dowództwo oprócz celów strategicznych, jakim było zdobycie fortecy, postawiło sobie za cel wykrwawienie armii francuskiej. Mimo wielkiej daniny krwi armia francuska (obroną dowodził gen. Filip Pétain) utrzymała Verdun.

Telefony alarmowe