Po uroczystym odegraniu hymnu przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Powiatu Lipnowskiego Krzysztof Baranowski. Został przedstawiony zarys historyczny przygotowany przez Paniom Jolantę Kuczkowską. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie ojczyzny, kwiaty złożyły delegacje młodzieży, seniorów, władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy. Z tego miejsca chcieliśmy serdecznie podziękować funkcjonariuszom Posterunku Policji w Kikole oraz Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczonnym za zabezpieczenie uroczystości. Również słowa uznania kierujemy do Pana Kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego za uświetnienie naszej uroczystości.

Tekst : Aneta Falkowska

Zdjęcia : Iwona Boguska