A do tego chcą doprowadzić ugrupowania opozycyjne, które zamierzają ateizować państwo. We wszystkich jego wymiarach. – Widać, w jakim kierunku to wszystko zmierza – do rozmontowania całego systemu chrześcijańskich zasad i obyczajowości. Przecież pokazały to ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej pełnionych przez panią Ewę Kopacz – przypomina ks. bp Mering. Dlatego podkreśla, że jako ludzie wierzący nie możemy popierać polityków głoszących destrukcyjne dla obyczajów, moralności i prawodawstwa programy. – Jako katolicy musimy być mądrzy i wyciągać wnioski z tego, co widzimy i słyszymy. Nie poddawać się propagandzie. Trzeba głosować zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem, wybierając wartości, które są nam drogie, co do których jesteśmy przekonani – akcentuje ordynariusz włocławski. Odnosi się także do tak mocno deklarowanej przez polityków w ostatnim czasie walki z „mową nienawiści”, wskazując na zakłamanie i cynizm. – Przecież tyle tej „mowy nienawiści” padło w ostatnim czasie choćby pod adresem dzieci poczętych i obrońców ich życia – wskazuje ks. bp Wiesław Mering. Tylko trwanie przy Bogu uchroni nas przed wszelką formą nienawiści.

Sławomir Jagodziński 

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/205677,jak-glosuje-katolik.html