Aktualności parafialne

Od  18 do 25 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Celem modlitw tego tygodnia jest uproszenie Jezusa o dar jedności miedzy Kościołem Katolickim a innymi kościołami chrześcijańskimi. „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon – to hasło tegorocznego tygodnia. W wielu miejscach z tej racji będą się odbywać uro­czyste nabożeństwa. Zechciejmy zorientować się, gdzie takie nabożeństwo w najbliższej okolicy się odbędzie, i wziąć w nim udział.

Niedziela Słowa Bożego  2022 r.

Żródło tygodnik " Idziemy"

Z ustanowienia papieża Franciszka, III niedziela zwykła obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 23 stycznia. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

Fot. BP KEP

„Kościół otrzymał wielki dar, jakim jest Słowo Boże zapisane w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za ten dar Słowa objawiającego prawdę o Bogu i o człowieku, o świecie, jego celu i sensie, winniśmy wznosić dziękczynienie i uwielbienie Temu, który do nas mówi, czyli Panu Bogu” – zauważa ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II.

Ks. Witczyk podkreśla, że Ojciec Święty, ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, akcentuje rolę Kościoła jako wspólnoty, w której Słowo Boże winno być odczytywane, rozważane, kontemplowane i którym Kościół się modli.

Niedziela Słowa Bożego służy zaproszeniu wierzących na spotkanie w postaci wspólnego rozważania i czytania określonego fragmentu Pisma Świętego

– zaznacza ks. Witczyk. Dodaje, że „wspólnotowe medytowanie Pisma Świętego nie ogranicza się tylko do Niedzieli Słowa Bożego. W wielu parafiach działają kręgi biblijne, które animują wspólnotową interpretację Pisma Świętego.

W indywidualnym jak i wspólnotowym rozważaniu Pisma Świętego może być pomocna aplikacja „Dzieło Biblijne”. „Aplikacja zawiera naukowy komentarz do wszystkich czytań, łącznie z Psalmem. Ma być pomocą dla księży, katechetów i wszystkich ludzi dla solidnej, naukowej refleksji nad Pismem Świętym” – podkreśla ks. Marcin Zieliński, wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II i twórca aplikacji.

W Liście Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis”, którym Papież ustanowił III Niedzielę Zwykłą Niedzielą Słowa Bożego, Ojciec Święty napisał, że Niedziela ta jest odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do umacniania więzi z wyznawcami judaizmu oraz do  modlitwy o jedność chrześcijan.

Celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności

– podkreślił papież.

 

Wizyta duszpasterska 2021/2022 r

Na  zaproszenie  naszych parafian w tym tygodniu odwiedzimy następujące ulice :

24 stycznia 2022   poniedziałek
Od 1300   ul. Radosna, Lipowa, Kasztelańska,  Nowa, Janusza z Kikoła   

25 tycznia 2022 wtorek
Od 13: 00 ul. Rzemieślnicza, Boczna i Piaskowa 

Od  900     Gołuchowo  

26 stycznia 2022  środa
Od 13:00  ul.  Targowa od Państwa Falkowskich i od początku. 
  
27 stycznia 2022 czwartek
Od 13:00    Zjazdowa, Wschodnia, Spokojna, Dożynkowa i Słoneczna 

28 stycznia 2022 piątek
Od  1300  ul.  Złota Górka   

Od 12:00 ul. Rypińska, Miodowa, Orszta i Brzozowa   

29 stycznia 2022 sobota
Od  900 ul. Sienkiewicza od państwa Piotrowskich   i  Prusa  

Obchodzenie halloween polega na:

 • przebieraniu się w duchy, potwory, szkielety itp.
 • przebrane dzieci w grupach chodzą po domach lub w towarzystwie osoby dorosłej, mówiąc cukierek albo psikus. Jeżeli odwiedzana osoba nie chce dać cukierka, otrzymuje jakiś psikus,
 • wystawianiu wydrążonej dyni ze świeczką w środku,
 • zwiedzaniu “nawiedzonych atrakcji” i “strasznych miejsc” (np. strasznych farm), w których tworzone są specjalne scenerie np. z zamków Drakuli, Frankensteina itp.
 • grach (np. przeskakiwanie przez płonące świeczki), figlach, wzajemnym straszeniu się,
 • opowiadaniu strasznych historii,
 • oglądaniu filmów grozy,
 • w niektórych krajach dorośli urządzają pochody przez ulice miast.

Można znaleźć następujące reklamy tego „święta”:

 • najstraszniejsze święto,
 • straszne rzeczy,
 • wróżka prawdę ci powie,
 • upiorne gry.

Halloween to:

 • banalizacja śmierci, ran, krwi, szacunku do zwłok, szkieletów, kości, czaszek i szczątków ludzkich,
 • kwestionowanie życia wiecznego, rzeczy ostatecznych: sądu ostatecznego, nieba albo piekła,
 • ukazywanie cmentarza jako upiornego i mrocznego miejsca,
 • odchodzenie od wiary chrześcijańskiej, w halloween nie ma tam miejsca na zmartwychwstanie, odkupienie, Boga, Jezusa, aniołów, świętych,
 • oswajanie z wróżkami, wróżbami, horoskopami, upiorami, wampirami, duchami, zombie, czarownicami, nietoperzami, demonami, sowami, goblinami, czarnymi kotami, a także z brzydotą itp.

Już sama próba odpowiedzenia na pytanie, czemu służy takie „święto”, pokazuje jego bezsens. Służy zabawie – w Polsce jest nowym i oryginalnym sposobem spędzenia czasu. Niektórzy uśmiechają się pod nosem słysząc stanowisko Kościoła katolickiego przeciwko halloween.

Ich najczęstsze argumenty to:

 • co złego jest w tym, że dzieci jeden dzień w roku bawią się w taki sposób i przebierają się za czarownice, potwory?
 • bez przesady, nie można demonizować.

Logiczne argumenty przeciwko halloween:

 • wiele dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym przeżywa koszmary i lęki nocne. Działaniem nierozsądnym jest pobudzanie ich wyobraźni w zakresie nowych, możliwych straszydeł,
 • należy zastanowić się, w jaki sposób uzasadniać dziecku śmierć w rodzinie lub ciężką, śmiertelną chorobę, jeżeli jednocześnie banalizuje się i akceptuje wyśmiewanie bardzo poważnej rzeczywistości – umierania,
 • to “święto” odziera śmierć z jej powagi, każe na nią patrzeć w kategoriach festynu, ponadto nie uczy szacunku dla zmarłych, cmentarzy itd.
 • halloween to promowanie i oferowanie dzieciom i młodzieży makabrycznych gadżetów,
 • w przypadku tragedii najbliższej rodziny osoby umierającej, przez oderwanie (i traktowanie w kategoriach zabawy) śmierci, krwi, zwłok od procesu umierania oraz u dziecka może postępować znieczulica wobec tych rzeczywistości,
 • formy obchodzenia halloween są siedliskiem ciemnoty i zabobonu.

Chrześcijańskie argumenty przeciwko halloween:

 • cała symbolika i atmosfera halloween otwiera człowieka na pewną rzeczywistość, której istnienie wielu ludzi kwestionuje, a jednak istnieje i zagraża człowiekowi,
 • wdrażanie dzieci, młodzieży i części dorosłych w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choćby pod pozorem zabawy „przekupywanie duchów” należy uznać za niezgodne z nauką Kościoła,
 • sama atmosfera halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. W niebie przecie nie ma hasających diabełków, potworów, kościotrupów, wróżek i czarownic,
 • jak wytłumaczyć dziecku, że w czasie, który powinniśmy dedykować świętej pamięci naszych świętych, ludzie bezmyślnie urządzają czarne bankiety, kryminalne kolacje i popołudnia dla dzieci w makabrycznych strojach i maskach,
 • jak wytłumaczyć dziecku kwestię szacunku dla zmarłych w uroczystość Wszystkich Świętych, jeżeli dzień wcześniej ośmiesza się rzeczywistości eschatologiczne,
 • 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, wtedy dziękujemy Bogu za dar świętości. Niekiedy uroczystość tę błędnie utożsamia się z Dniem Zadusznym, przypadającym 2 listopada, kiedy wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Wówczas Kościół stara się otoczyć modlitwą i wspomóc zmarłych, którzy cierpiąc w czyśćcu, oczekują na udział w społeczności zbawionych. Halloween dla dziecka jest zarówno pewnym wstępem (przypada w wigilię Wszystkich Świętych), jak i kanwą do rozumienia tych uroczystości (banalizacja śmierci, duchy, straszydła); sprowadzanie obecnych w naszej kulturze tych, wielkich świąt: Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego do tzw. “święta zmarłych”, połączone z propagowaniem halloween może niebezpiecznie kojarzyć te katolickie tradycje np. ze spirytyzmem, który jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan zubażają ich duchowo.
 • promotorzy halloween koncentrują się najbardziej na dzieciach i młodzieży, które – ze względu na wiek oraz nieznajomość problematyki duchowych zagrożeń – chętniej przyjmują atrakcyjnie opakowaną, ale duchowo niebezpieczną ofertę halloween,
 • w Polsce halloween obecny jest w domach kultury, czy szkołach i często łączy się z propagowaniem okultyzmu (np. wróżbiarstwa).

Warto się zastanowić, czy rzeczywiście akceptujemy ten kierunek wychowania naszych dzieci, czy nie lepiej odważnie protestować przeciwko przejawom halloween w szkole i innych instytucjach, w których przebywają nasze dzieci.

Argumenty zwolenników obchodzenia halloween oraz kontrargumenty

1. Armia demonów 31. października ostatni raz próbuje odnieść zwycięstwo nad światem. Jednak zostaje powalona potęgą radości Królestwa. Grzechem szatana jest pycha. Aby doprowadzić szatana do szału należy z niego zakpić. Jest to forma kpiny z wrogów Kościoła. Temu ma służyć halloween. Niektórzy powołują się tutaj na: Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi (…) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa (Ps 2,2-4)
Określenia użyte w Psalmie 2: “Śmieje się” i “naigrawa” są antropomorficznymi zwrotami, wskazującymi na dysproporcję między potęgą Bożą a niemocą buntowników. Nawet jeżeli Bóg mógłby się z nich śmiać, to człowiek do końca życia będzie narażony na pokusy. Orężem chrześcijanina wobec szatana jest Łaska, a nie drwina.
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Kwestia Szatana, duchów nieczystych i ewentualnych osób potępionych nie powinna skłaniać do drwiny. Z całą powagą należy spojrzeć na ich dramat, dramat odrzucenia przez nich Boga.

2. Jest to forma świętowania wigilii Wszystkich Świętych.
W centrum świętowania chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus. W halloween można stwierdzić nieobecność: Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryji Panny, krzyża, zmartwychwstania, odkupienia, kapłana, Eucharystii, modlitwy. Można z czystym sumieniem, że halloween z duchem chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego.

Noc Świętych

Warto oprzeć się inwazji toksycznej duchowości, spirytyzmiu, pewnych praktyk “soft” satanizmu i pokazać piękno naszej wiary. Dlatego też w wielu miastach jako alternatywę dla halloween organizuje się Noc Świętych. Noc Świętych to wieczór czuwania, modlitwy i refleksji. Chodzi również o to by pokazać, że imprezy i bale Halloween nie mają nic wspólnego z naszą tradycją, ani tym bardziej chrześcijańskim przeżywaniem tego święta. Zatem wytrwajmy w miłości Chrystusa, za wszelką cenę. Brońmy się przed truciznami pogańskiego laicyzmu i przed powrotem pogaństwa.

Krzysztof

(za www.wychowanie.com.pl)

Telefony alarmowe