PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA św. WOJCIECHA B.M.  ul. Sienkiewicza 2 , KIKÓŁ 87-620   parafiakikol@gmail.com

                                                        
                                      PROSIMY O UWAGĘ !

 W MIESIĄCU SIERPNIU  - MIESIĄCU PIELGRZYMEK, ROCZNIC NARODOWYCH, ABSTYNENCJI - ZAPRASZAMY PARAFIAN DO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. ZMIANIE ULEGNĄ GODZINY SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTYCH  I  POSŁUGI KAPŁANA W KANCELARII PARAFIALNEJ :    KANCELARIA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU  W GODZ. 16:00 - 17;00


GODZ. 17:00  -  MSZA SW.
GODZ. 17:30 -   ADORACJA   NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU   ( możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty )
GODZ. 18:00  -  MSZA ŚW.


____________________________________________________

   Prawo Kościelne

1. Cmentarze wyznaniowe

Cmentarz jest miejscem świętym, jeśli jest konsekrowany tj. pobłogosławiony.

Prawo Kościoła do posiadania cmentarzy 

Obecnie obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi:

"Tam, gdzie jest to możliwe, Kościół powinien mieć własne cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich, przeznaczone na grzebanie wiernych zmarłych, należycie pobłogosławione."1

Osobą uprawnioną do wyznaczenia i konsekracji cmentarza jest ordynariusz2, lecz poświęcenia grobu może dokonać każdy kapłan np. podczas ceremonii pogrzebowej.

Budynek kościoła jako miejsce grzebania 

W budynku kościoła nie można grzebać zwłok z wyjątkiem szczątków papieży, kardynałów i biskupów (również emerytowanych), którzy powinni być chowani we własnym kościele.

2. Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, gdyż zmarły jest już poza "porządkiem ekonomii sakralnej"3.  Obrzędy pogrzebu przewidują trzy jego formy, uzależnione od miejsca sprawowania liturgii tj. dom/ kaplica  /, kościół, cmentarz. Uwzględnia się również, jakie są lokalne zwyczaje i czego wymaga pobożność ludowa.
 

Prawo do pogrzebu

Prawo kanoniczne określa, że pogrzeb jest prawem każdego wiernego, co jednocześnie narzuca Kościołowi obowiązek odprawienia tej ceremonii, podczas której:

"Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei (...)"4

Prawo kościelne określa również, iż:

·         co do pogrzebu katechumeni są zrównani z wiernymi;

·     ordynariusz może zezwolić na pogrzeb dzieci nieochrzczonych, jeśli rodzice deklarowali chęć ich ochrzczenia;

·  ochrzczonym, należących do innego Kościoła lub wspólnoty niekatolickiej, ordynariusz może zezwolić na pogrzeb, jeśli zmarły nie postanowił inaczej, ani nie ma duchownego danego wyznania, który mógłby zająć się pogrzebem.

Kościół zaleca ziemny pochówek ciał, nie zabrania jednak kremacji, o ile nie została ona wybrana z: "pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej"5.

Miejsce nabożeństwa pogrzebowego 

Nabożeństwo powinno się odbyć w kościele parafialnym zmarłego, można jednak wybrać inny kościół za zgodą jego proboszcza.

Jeśli śmierć nastąpiła poza parafią a zwłok nie przeniesiono do własnej parafii, nabożeństwo należy odprawić w miejscu śmierci.

Nabożeństwa pogrzebowe biskupów odbywają się w ich kościele katedralnym lub w innym, jeśli oni tak postanowili. Także nabożeństwa za zakonników lub członków stowarzyszeń winny być odprawiane w ich własnych kościołach.

Miejsce pochowania zmarłego 

Podobnie jak w wypadku nabożeństwa pogrzebowego, każdy może wybrać miejsce pochówku, przy czym na cmentarzu parafialnym powinni być grzebani w zasadzie tylko mieszkańcy danej parafii, chyba że postanowili oni inaczej.
 

Odmowa pogrzebu

Pogrzebu można odmówić:

· apostatom, heretykom, schizmatykom;

· osobom, które wybrały kremację z motywów przeciwnych religii chrześcijańskiej;

· "innym jawnym grzesznikom, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych"6.

Chodzi tu m.in. o osoby, żyjące publicznie w związkach niesakramentalnych (konkubinacie), mimo że nie istniały przeszkody do legalnego zawarcia małżeństwa. Sytuacja komplikuje się, gdy zmarły z jakiś względów nie mógł zawrzeć legalnego związku, ale był praktykującym katolikiem. W takim wypadku decyzja o zezwoleniu na pogrzeb należy od proboszcza.

Generalnie pogrzebu odmawia się wtedy, kiedy osoba nie wyraziła chęci pokuty.  Gdy istnieje jakaś wątpliwość, co do udzielenia pogrzebu kościelnego, należy zwrócić się do miejscowego ordynariusza, który powinien najlepiej orientować się w sytuacji swoich parafian.

Pozbawienie pogrzebu jest równoznaczne z odmową odprawienia jakiejkolwiek Mszy św. pogrzebowej, ale nie w intencji zmarłego

KLENDARZ

INTENCJE MODLITEWNE

INTENCJA PAPIESKA NA LIPIEC 2019 R.:

Intencja powszechna: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

PAPIESKA INTENCJA WIDEO

Druga papieska intencja modlitewna ogłaszana jest każdego miesiąca w serwisie wideo thepopevideo.org

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

      

95. rocznica święceń kapłańskich Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego (zapowiedź)

W sobotę 3 sierpnia br. o godz. 11.00 w katedrze włocławskiej ks. bp Wiesław Mering będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji 95. rocznicy święceń kapłańskich Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, i zarazem w 118. rocznicę Jego urodzin.
 
Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup poświęci portret kard. Wyszyńskiego, z fundacji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który na stałe zawiśnie w kaplicy święceń Sługi Bożego.

Młodzieżowa Agencja Informacyjna - zapowiedzi

  • Pomysł na wakacje
    Wołczyn to niewielkie miasteczko w województwie opolskim, ale nie tylko. Jest to również miejsce, gdzie już od 25 lat co roku organizowane jest wakacyjne wydarzenie dla młodzieży. Spotkanie Młodych w Wołczynie ma charakter festiwalowo-rekolekcyjny, a jego głównym celem jest promowanie wartości chrześcijańskich wśród młodych ludzi.

Telefony alarmowe