Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i
dla Niego oddałeś radośnie swe młode młode życie.
I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu,
chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli.
Teraz i na wieki. Amen.


Do świętego Dominika Savio:
Święty mój patronie Dominiku Savio
jesteś moim pełnym chwały obrońcą.
W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa,
a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość,
pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi.
Od dawna poświęciłem się tobie,
ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem
i wstyd mi nazywać ciebie swoim,
bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się
wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością.
Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę.
Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale,
 wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom
abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach:
w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie,
sprawiedliwości umiarkowaniu, a również w pokorze,
w czystości, w hojności, w łagodności, i w prawdomówności.

Telefony alarmowe