W sercu noszę Boże Słowo

Tekst: s. Teresa Zintel USJK
Muzyka: Bogdan Niemasik (diecezja legnicka)

Ref.
W sercu noszę Boże Słowo
Ono stwarza mnie na nowo.
Boża miłość daje tchnienie
Ona dla mnie jest zbawieniem.
W sercu noszę Boże Słowo
Ono stwarza mnie na nowo.

1.
Moje serce Boga przyjąć umie,
kiedy Boże Imię ze czcią mówię. 
Boża miłość - Boże tchnienie -
Bożym czyni mnie stworzeniem.

2.
Słucham - czytam z wiarą Ewangelię 
i jak ziarno Słowo wzrasta we mnie. 
Niech kształtuje moje serce 
na odważne i rycerskie.

3. 
Moje serce grzech zabrudzić może,
z żalem, ufnie proszę dobry Boże,
niech przemienia Słowo Twoje 
myśli, słowa, czyny moje.

4.
Gdy z miłością przyjmę Boże, Ciebie,
Twym spojrzeniem ujrzę świat i siebie.
Z sercem nowym, człowiek nowy, 
Twą miłością przemieniony.

5. 
Teraz wiernie strzec mi trzeba Słowa 
i z radością w sobie Je zachować,
w ciszy przed hałasem świata 
w Nim rozkochać - z Nim się zbratać