Uczniowie Jezusa

To czas, w którym, w oparciu o Ewangelię, poznajemy Osobę Jezusa, podziwiamy Go i pragniemy naśladować w różnych sytuacjach naszego życia. Ten etap formacji kończy się złożeniem przyrzeczeń wierności Jezusowi podczas ceremonii przyjęcia kandydatów na członków ERM (na Rycerki i Rycerzy Chrystusa Króla). Podczas tej uroczystości następuje również wręczenie Odznaki ERM-u oraz Legitymacji Członka ERM-u.

Pomoce formacyjne

Apostołowie Dzisiaj

Ten rok formacyjny skoncentrowany jest wokół Apostołów, których żarliwość o zdobycie wyznawców Jezusa, Syna Bożego, zdumiewa, zachwyca i wydobywa z duszy pytanie: „Skąd oni to mają? Co zrobić, żeby być takimi jak oni?”.

Pomoce formacyjne

 • Różaniec misyjny
 • Mapa świata Apostoła
 • Zakładka "Jak czytać Pismo Święte?"
 • Skarbiec
 • Notatnik ERM-ity 
  Do pobrania: wybrane strony notatnika 
  (jakość zdjęć niższa niż w wersji drukowanej)
 • "Promień Eucharystii"

Poszukiwacze Prawdy

To nawiązanie do Formacji Wstępnej w świetle sakramentów chrztu i pojednania (mozolnego chrztu). Dla zaawansowanych ERM-owiczów jest to pogłębienie treści poznanych przy zapoznawaniu się z Ruchem, a dla początkujących gimnazjalistów podstawowe wprowadzenie w to, czym jest ERM, i dlaczego warto skorzystać z jego Programu na szczęśliwe życie. Ten etap formacji dla początkujących kończy się uroczystym wprowadzeniem do Wspólnoty ERM oraz przyjęciem żółtej chusty.

Pomoce formacyjne

 • Ewangelia według św. Mateusza
 • Zakładka "Jak czytać Pismo Święte?"
 • Skarbiec
 • Notatnik ERM-ity 
 • "Promień Eucharystii"

Odkrywcy Skarbu

Czas na pogłębianie tajemnicy Eucharystycznej Miłości silniejszej niż grzech i śmierć, uobecnianej w naszej współczesnej rzeczywistości mocą Ducha Świętego. Tematy pomagają odkrywać skarb Eucharystii i Bierzmowania, oraz budzić w młodym człowieku pragnienie, by żyć pełnią życia. Na koniec tego etapu formacji początkujący ERM-ici otrzymują Odznaki oraz Legitymacje Członka ERM.

Pomoce formacyjne

 • Książka "Cuda Eucharystyczne"
 • Ewangelia wg św. Jana
 • Skarbiec
 • Notatnik ERM-ity (dostępny od r.szk. 2013/2014)
 • "Promień Eucharystii"

Powołani i Posłani

Młodzież wprowadzana jest w piękno życia rozumianego jako dar dla innych. Odsłania różnorodność dróg w kroczeniu przez życie z Bogiem. Wyczula słuch serca na głos Pana Boga, który pragnie pomóc w odkrywaniu osobistego powołania do bycia Jego apostołem, a przez to do kroczenia drogą radości i pokoju, drogą zbawienia. Ten rok formacji powinien uzdolnić młodego ERM-itę do podjęcia decyzji, gdzie będzie kontynuował swoją dalszą formację. Swoją decyzję potwierdzi podczas uroczystej „ceremonii posłania”.

Pomoce formacyjne

 • Książka "Medytując nad ikonami"
 • Świeca ERM
 • Skarbiec
 • Notatnik ERM-ity
 • "Promień Eucharystii"