OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA

Chrztu udziela się, o ile to możliwe, w niedzielę, poniew

aż wtedy Kościół obchodzi Misterium Paschalne, w obecności i przy czynnym udziale wiernych, przynajmniej krewnych, bliskich i znajomych. Ojciec i matka razem z chrzestnymi powinni przedstawić dziecko Kościołowi celem udzielenia chrztu.

Celebrans pyta najpierw rodziców:

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: N.

Celebrans: O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice: O chrzest.

Czytaj więcej: OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA

 
chrzest SYMBOLE CHRZTU ŚWIĘTEGO

    ZNAK KRZYŻA na czole ...
Na początku liturgii chrzcielnej kapłan kreśli na głowie kandydata znak krzyża świętego, a bezpośrednio po nim czynią to rodzice i rodzice chrzestni osoby, której udziela się Chrztu Świętego. Ten gest liturgiczny wyraża przyjęcie nowego członka do wspólnoty Kościoła, a co za tym idzie  oddanie go pod szczególną opiekę Chrystusa działającego w świecie poprzez sakramenty. Rodzice i rodzice chrzestni poprzez wykonanie tego znaku wyznają swoją wiarę w Boga, pragnienie zmartwychwstania dla swoich dzieci oraz gotowość do religijnego ich wychowania, tak by miały one jak największe szansę na przebywanie w Niebie.
  

Czytaj więcej: SYMBOLE CHRZTU ŚWIĘTEGO