Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

  
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 

Pismo Święte

Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, 
niezmienne jak niebiosa.
 
Psalm 119,89


Pismo Święte jest podstawą i siłą żywotną dla Kościoła. Jest (…) umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym źródłem życia duchowego. Jest duszą teologii i przepowiadania duszpasterskiego. Mówi psalmista: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Dlatego Kościół zachęca do częstego czytania Pisma Świętego, ponieważ „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).

Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Spisane ono zostało pod natchnieniem i bez błędu uczy prawdy, które są konieczne dla naszego zbawienia. Duch Święty natchnął ludzkich autorów, którzy spisali to, o czym pragnął nas pouczyć. Wiara chrześcijańska nie jest jednak „religią Księgi”, lecz religią słowa Bożego, które „nie jest słowem spisanym i martwym, lecz Słowem Wcielonym i żywym” (św. Bernard z Clairvaux). /Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 18/.

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu /Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego  24, 20, 18/.

Wszystkie odcinki TUB - zobacz ikonka  --->  

Słowo Boże

Liturgia na dziś


  

Liturgia na jutro

 

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de