Mój Różaniec z Ojcem św. JANEM-PAWŁEM II 

                              01 – 31.10. 2021 r.

Imię ………………………………..

Nazwisko ………………………….

Kl………………………..

DNI -  PODPISY

1- .......................................................

2- ......................................................

3-......................................................

4- .....................................................

5- ......................................................

6- .......................................................

7- .....................................................

8-......................................................

9- ....................................................

10- ...................................................

11- .....................................................

12- ......................................................

13- .....................................................

14- .....................................................

15- .....................................................

16- ......................................................

17- .....................................................

18- .....................................................

19 -  ......................................................

20- .......................................................

21- ......................................................

22- .....................................................

23- .....................................................

24- ......................................................

25- .....................................................

26- ......................................................

27- .....................................................

28- ....................................................

29 - ----------------------------------------

30- ...................................................

31- ...................................................