Kościół w Grodzeniu

Odsłony: 1734

Grodzeń    W dokumentach z 1434 r. został wymieniony właściciel wsi, Jan Grodzeński herbu Prus. W drugiej połowie XVI w. Grodzeń miał kilku właścicieli, m.in. Jakuba Orłowskiego, Jana Widlińskiego oraz Michała Grodzeńskiego. Na przełomie XVI i XVII w. we wsi znajdowało się kilka działów szlacheckich. Do 1663 r. wieś należała do Stanisława Orłowskiego. Po jego śmierci majętność dziedziczyło czterech synów. Pod koniec XVII w. Grodzeń przeszedł w ręce właściciela dóbr Kikół – Wojciecha Zboińskiego.

 Koci Grodze.anigif

W połowie XIX w. drogą koligacji rodzinnych dobra Kikóła wraz z Grodzeniem najpierw stały się własnością Piwnickich, a pod koniec XIX w. Nałęczów. W czasie II wojny światowej w latach 1940 –1945 w miejscowej szkole znajdowała się filia obozu z Potulic dla dzieci polskich. Był to obóz dla dzieci z okolicznych wsi: Ciełuchowa, Grodzenia, Janowa, Kikoła oraz Wolęcina, które pracowały dla gospodarzy niemieckich .

KOŚCIÓŁ W GRODZENIU 

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła jest kościołem filialnym należącym do Parafii p.w. św. Wojciecha w Kikole. Jest to świątynia barokowa, otynkowana, murowana z cegły. Posiada prostokątną nawę poprzedzoną kwadratową kruchtą.  W fasadzie szczyt ujęty jest spływami z nadstawką z półkolisty przyczółkiem w zwieńczeniu. Szczyt kruchty również objęty  falistymi spływami. Siodłowy dach pokryty blachą, zwieńczoną wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze nakryte stropem. Chór muzyczny drewniany, nadwieszony. Wystrój wnętrza i wyposażenie kościoła przeważnie barokowe: ławy, obrazy, krucyfiksy i lichtarze. Przy wejściu pod balustradą wmurowano tablicę erekcyjną z czarnego marmuru. Wokół kościoła jeszcze na początku XX w. funkcjonował cmentarz grzebalny.

Remont kościółka - 2012 r.