Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

  
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 

 

 

Podobny obraz


                                                              Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:
       

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”. Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łask.   

 

                                                                       Intencje mszalne 18.06. – 24.06.2018 r.     Pomagają O. Jan, Ks. Arkadiusz

Poniedziałek 18 czerwiec   2018 r.  
Godz. 17:30 + Andrzeja Baranowskiego – int. kolegów z Konwektora z Kikoła
Godz. 17:30 + Andrzeja Baranowskiego – int. pracowników Urzędu Pocztowego z Kikóła
Godz. 17:30 + Józefa Grabowskiego – int. Marii Batrosz z rodz.
Godz. 18:00 + Mirosława Olkowskiego – int. Jadwigi i Józefa Szulc
Godz. 18:00 + Leokadię, Leona Pipczyńskich – int. córki Jadwigi i Eli
Godz. 18:00 + Tadeusza Mazurkiewicza – int. sąsiadów Dykowskich

Wtorek 19 czerwiec 2018 r
.  
Godz. 17:30 + Tadeusza Mazurkiewicza – int.Marka i Marioli z dziećmi
Godz. 17:30 + Tadeusza Mazurkiewicza – int. rodz. Sybilskich z Grodzenia
Godz. 17:30 + Tadeusza Mazurkiewicza – int. Teresy Lewandowskiej
Godz. 18:00 + Mirosława Olkowskiego – int. Ani z Arkiem
Godz. 18:00 + Marię, Stanisława Grzywińskich – int. Krzysztofa z rodz.
Godz. 18:00 + Andrzeja Baranowskiego – int. koleżanek i kolegów z klasy

 

Środa 20 czerwiec   2018 r.

Godz. 17:30 + Józefa Grabowskiego – int. Zarządu Gminnego Związku OSP w Kikole
Godz. 17:30 + Józefa Grabowskiego – int. zakł. Pogrzebowego M. Ziółkowski ze Steklinka
Godz. 17:30 + Tadeusza Mazurkiewicza – int. Urszuli i Waldka Pipczyńskich
Godz. 18:00 + Mirosława Olkowskiego – int. Teresy Buczkowskiej z córką Asią
Godz. 18:00 + Zdzisława Wernerowicza – int. żony
Godz. 18:00 + Andrzeja Bullera – int. Dyrekcji i prac. NP.” Słoneczko” z Czernikowa

 

Czwartek 21 czerwiec 2018 r.  Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi

Godz. 17:30 + Andrzeja Bullera,– int. rodz. Tomczyków
Godz. 17:30 + Andrzeja Bullera – int. Danuty , Kazika Orylskich
Godz. 18:00 + Zbigniewa Lewandowskiego – int. żony z dziećmi
Godz. 18:00 + Mirosława Olkowskiego – int. rodziny Buczkowskich

Piątek 22 czerwiec 2018 r.  
Godz. 17:30 + Mariana Szeferskiego – int. wuja Wiesława z rodz.
Godz. 17:30 + Mariana Szeferskiego – int. cioci Krystyny z dziećmi
Godz. 17:30 + Mariana Szeferskiego – int. mieszkańców Jarczechowa
Godz. 18:00 + Mirosława Olkowskiego – int. Andrzeja Buczkowskiego z rodz.
Godz. 18:00 + Grzegorza Borowicza, Stefana Marunowskiego – int. dzieci
Godz. 18:00 + Andrzeja Bullera – int. Prac. Szkoły w Osówce

 

Sobota 23 czerwiec 2018 r.    

Godz. 17:30 + Tadeusza Pipczyńskiego – int. syna Grzegorza z rodz.
Godz. 17:30 + Tadeusza Pipczyńskiego – int. Stanisława Winnickiego z rodz.
Godz. 17:30 + Tadeusza Pipczyńskiego – int. wnuczki Agnieszki z rodz.
Godz. 18:00 + Zenonę, Jana Kamińskich – int. Zakł. Pog. Marcin Ziółkowski ze Steklinka
Godz. 18:00 + Janinę, Alfreda Redmerskich – int. dzieci i wnuków
Godz. 18:00 + Cecylię Bodnar – int.

NIEDZIELA   ZWYKŁA       24 czerwiec 2018 r     UROCZYSTOŚC NARODZENIA   ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

Godz. 8:30 + Jana, Dariusza Osińskich – int. rodziny
Godz. 10:00 Grodzeń + Jana, Jadwigę Detmer – int. mamy
Godz. 11:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki i Henryka Kęsickich
w 25 r. ślubu – int dzieci
Godz. 16:00       KONOTOPIE + Zenona Bieniaszewskiego – żony i córek z rodzinami
Godz. 18:00

KONCERT DLA RODZIN

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de