NABOŻEŃSTWO DO MICHAŁA ARCHANIOŁA
18.06.2020 r., - godz. 17:30
W każdy piątek. - godz.18:00
Msza św. za wstawiennictwem MB. Bolesnej
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 czerwca godz. 18:00

PARAFIA

2

 KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 16:00 DO 17:00

  MSZE ŚWIETE W DZIEŃ POWSZEDNI  -  17:00 i 18:00
                        W każdy piątek o godz. 18:00 - msza św  przez wstawennictwo  MB Bolesnej.

 PRZYJDŹ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ! NIE ZOSTAWAJ W DOMU.

zdjęcie

Drodzy Parafianie  !   

 

Jutro uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, w czasie której modlimy się w sposób szczególny w intencji całego Kościoła, a szczególnie Biskupa Rzymu, papieża Franciszka. W NASZEJ PARAFII W Grodzeniu Odpust. Zapraszamy na mszę św. o godz. 10:00 i suma o godz. 12:00, wszystkich parafian Straże posarne, służbe liturgiczną ołatarz, aststę. Przewodniczy Ks. Kan. Marcin Filas z WSD z Włocławka. Popołudniu msza św. O godz. 17:00 i nabożeństwo czerwcowe.

     Rozpoczyna się czas wakacji, pamiętajmy, aby nie dyspensować się od niedzielnej mszy, a podziwiając Boga w otaczającej nas rzeczywistości nie unikajmy spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Pamiętajmy też w tym czasie o stosownym ubiorze, gdy wchodzimy do miejsc sakralnych. Dziękujemy za pracę w tym trudnym roku rodzicom, katechetom i nauczycielom. Msza na zakończenie roku dziś o godz. 11:30

    W nadchodzącym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami. Spowiedź  w I Piatek o godz. 16:30. Zapraszamy w sobotę na wynagradzające nabożeństwo różańcowe po mszy św. o godz.17:30

Z pierwszego przykazania:

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwę codzienną?

Czy podczas modlitwy byłem dobrowolnie roztargniony?

Czy wstydziłem się wyznawać swoją wiarę?

Czy dobrowolnie powątpiewałem o prawdach wiary?

Z drugiego przykazania:

Czy wzywałem imiona Świętych lekkomyślnie i bez uszanowania?

Czy wymawiałem imiona święte w gniewie lub w żartach?

Czy przysięgałem niepotrzebnie?

Czy może przysięgałem fałszywie?

Czy mówiłem niewłaściwie o rzeczach świętych?

Z trzeciego przykazania:

Czy z własnej woli opuściłem Mszę świętą w niedzielę lub w święto?

Czy z własnej woli spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy wyszedłem przed jej zakończeniem?

Czy zachowywałem się w kościele niepobożnie?

Czy w święto pracowałem ciężko bez koniecznej potrzeby?

Czy w inny sposób znieważyłem dzień święty? 

Z czwartego przykazania:

Czy zaniedbywałem modlitwę za rodziców?

Czy odpowiadałem zuchwale rodzicom i przełożonym?

Czy rodziców i przełożonych martwiłem lub pobudzałem do gniewu?

Czy im źle życzyłem lub o nich źle mówiłem?

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy wyśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Czy dokuczałem im?

Z piątego przykazania:

Czy szkodziłem sobie na zdrowiu np. przez picie alkoholu lub palenie papierosów?

Czy źle życzyłem bliźnim lub odgrażałem się im?

Czy ich przezywałem lub przeklinałem?

Czy dokuczałem bliźnim lub biłem ich?

Czy namawiałem ich do czegoś złego?

Czy gorszyłem ich przez zły przykład?

Czy chciałem się na kim zemścić?

Czy dręczyłem ptaki lub zwierzęta?

Z szóstego przykazania:

Czy dobrowolnie myślałem o rzeczach bezwstydnych?

Czy pragnąłem rzeczy bezwstydnych?

Czy mówiłem o nich lub chętnie słuchałem?

Czy z upodobaniem patrzyłem się na rzeczy lub obrazki nieprzyzwoite?

Czy pisałem lub rysowałem coś nieprzyzwoitego?

Czy popełniałem bezwstydne uczynki sam lub z drugimi?

Czy zezwalałem na nie?

Czy wyśmiewałem innych za ich skromność i wstydliwość?

Z siódmego przykazania:

Czy ukradłem co? komu? ile?

Czy nabywałem lub przechowywałem rzeczy skradzione?

Czy zatrzymywałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy oszukałem bliźniego lub zniszczyłem jego własność?

Czy zniszczyłem własność państwową lub społeczną?

Czy zaniedbałem wynagrodzić wyrządzoną szkodę?

Czy w jakikolwiek sposób byłem współwinny kradzieży, popełnionej przez kogoś innego?

Czy współdziałałem w wyrządzaniu bliźnim jakiejkolwiek innej szkody na własności?

Z ósmego przykazania:

Czy kłamałem?

Czy byłem obłudny?

Czy podejrzewałem kogoś lekkomyślnie?

Czy posądzałem niesprawiedliwie bliźniego o coś złego?

Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźnich?

Czy obraziłem kogo obelżywym słowem lub uczynkiem?

Czy poróżniłem bliźnich przez plotki?

Z dziewiątego i dziesiątego przykazania:

Czy miałem grzeszne pożądania? jakie?

Z przy kazań kościelnych:

Czy jadłem mięso w dni postne bez koniecznej potrzeby lub bez dyspensy?

Czy zaniedbałem spowiedź i Komunię świętą wielkanocną? 

Z grzechów głównych:

Czy wynosiłem się nad innych i innymi gardziłem?

Czy byłem chciwy i nieuczynny dla drugich?

Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia?

Czy smuciłem się z cudzego powodzenia?

Czy piłem alkohol?

Czy przebrałem miarę w jedzeniu i piciu?

Czy się złościłem? na kogo?

Czy dawałem powód do kłótni lub bójki?

Czy byłem leniwy do modlitwy i nauki?
Z obowiązków stanu:

Czy lekkomyślnie opuszczałem lekcje szkolne?

Czy nie uczyłem się zadanych lekcji?

Czy zaniedbywałem inną pracę obowiązkową?

Czy spisywałem, lub dawałem do spisania pracę domową?

ŻAL ZA GRZECHY

Po przypomnieniu sobie wszystkich grzechów przepraszam szczerze Pana Boga i proszę o wybaczenie.

 

Panie Boże, przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy popełnione 
w czasie od ostatniej spowiedzi świętej.

Pozwól zapamiętać je wszystkie i szczerze wyznać przed kapłanem w konfesjonale.

Stoję przed Tobą, Panie, i żałuję za wszystkie moje przewinienia.

Wiem, że każdy grzech jest zlekceważeniem Twojej miłości, przepraszam.

Dobry Boże, ulituj się nade mną.

Dziękuję, że TY wziąłeś wszystkie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu,
abym ja mógł dostąpić przebaczenia.

Wierzę, że TY zawsze przebaczasz i przebaczysz teraz wszystkie moje grzechy,
bo mnie bardzo kochasz.

Amen.

*** lub ***

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami.

Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie
w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam.

Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem
kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe

od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; 
stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha".

(Ps 51, 1. 11n.)

POSTANOWIENIE POPRAWY

Staram się pomyśleć, w czym chciałabym(chciałbym) się poprawić. Aby moje życie było lepsze, co robić, lub zmienić

 

Panie Boże. Obiecuję, że spróbuję poprawić się i lepiej żyć.

TY wiesz, że bardzo Cię kocham, ale jestem słaby.

Daj mi swoją łaskę, abym mógł żyć inaczej, tak jak TY chcesz.

Szczególnie chciałbym się poprawić z …../pomyśl z jakich grzechów/

Proszę, pomóż mi zrealizować tę obietnicę.

Wiem, że z Twoją pomocą mogę się poprawić.

Matko Najświętsza, bądź ze mną w moim postanowieniu.

Amen.

*** lub ***

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw,

abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko,bym Cię nie zasmucał grzechami.

Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Amen.

Formuła spowiedzi

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Dycha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. ( od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi ( mówisz kiedy ) pokutę zadaną odprawiłem ( lub nie i dlaczego ), a dalej jest tak samo) - Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...( wyznajesz swoje Grzechy )

( po wyznaniu grzechów mówisz ) - Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę, naukę i rozgrzeszenie.

Ksiądz: Kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia.

Dziecko: ( cicho modlisz się) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (po słowach kapłana: „ ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” odpowiadasz AMEN )

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Całując stułę kapłana wyrażasz szacunek do Pana Boga.Idź przed ołtarz, podziękuj Bogu za przebaczenie i miłość, odpraw pokutę zadaną przez spowiednika. Jeśli zapomnisz o pokucie odmów dowolą modlitwę jako dziękczynienie za spowiedź i paowiedz o tym przy następnej spowiedzi na początku !

KEP - aktualności

PORTAL OSTRZEGAMY

Ostrzegamy.online

Nasz Dziennik

 • Szef WHO: Wyniki testowania leków na Covid-19 w ciągu dwóch tygodni
  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi badania kliniczne nad lekami, które mogą być skuteczne w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19, wstępne wyniki będą znane w przeciągu dwóch tygodni - poinformował w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 • Prezydent a ochrona środowiska
  Prezydent Andrzej Duda przedstawiał dzisiaj w Jakuszycach Eko-Kartę będącą propozycją dotyczącą ochrony środowiska naturalnego.
 • Litwa: Dzisiaj odbył się IX zjazd AWPL-ZChR
  Europoseł Waldemar Tomaszewski nadal będzie przewodniczył partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Tak zadecydował jej IX zjazd, który się odbył w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Polonia Christiana 24

 • Mieszkańcy Kolorado zagłosują w sprawie mordowania dzieci w późnych aborcjach

  Inicjatywa zakazująca późnych aborcji w Kolorado kwalifikuje się do głosowania przy okazji wyborów powszechnych w listopadzie br. – podało w poniedziałek biuro Sekretarza Stanu Kolorado. Inicjatorom projektu ustawy zakazującej zabijania choć niektórych dzieci nienarodzonych udało się zebrać wystarczającą liczbę podpisów.

   

 • Bułgarski zapaśnik zatrzymany. Jeździł do Syrii walczyć po stronie Państwa Islamskiego

  Zatrzymany za terroryzm 21-letni Mohammed Abdulkader jeździł do Syrii, gdzie walczył po stronie dżihadystów z ISIS. Nie planował jednak zamachów w Bułgarii – poinformowała bułgarska prokuratura. W komunikacie podano, że podczas przeprowadzonej w środę na północnym wschodzie kraju oraz w miastach Burgas i Wraca akcji antyterrorystycznej zatrzymano Abdulkadera, który na razie w areszcie spędzi 72 godziny, ale śledczy wystąpią o jego tymczasowe aresztowanie.

 • 4 lipca

  1610 – hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski rozbił pod Kłuszynem liczniejszą armię moskiewską idącą w sukurs Smoleńskowi. Hetman najpierw rozbił wojska ruskie, a następnie zmusił do kapitulacji najemników ze Szwecji. W wyniku poniesionej klęski bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i ofiarowali tron królewiczowi Władysławowi Wazie.

Terminy spotkań dla narzeczonych we Włocławku

Nauki przedślubne oraz poradnictwo dla narzeczonych w dobie koronawirusa

 

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa ograniczenia wprowadzone przez służby sanitarne dotknęły również przyszłych małżonków. W parafiach w całym kraju odwołane zostały nauki przedślubne oraz spotkania w poradniach rodzinnych dla narzeczonych.

Czytaj więcej: Nauki przedślubne oraz poradnictwo dla narzeczonych w dobie koronawirusa 


wiara.pl

Najciekawsze wiara.pl

 • Kiedy trwoga, to do Boga…
  Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»” (Łk 11,1–4).
 • Festiwal Życia 2020
  Ze względu na epidemię, nie może odbyć się fizycznie w Kokotku tak jak w zeszłych latach. Mimo to organizatorzy nie poddali się i tegoroczny festiwal odbędzie się w zmienionej formule, w terminie od 6 do 9 lipca.

Ostrzeżenia pogodowe !

Telefony alarmowe