Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

  
 
     
 
 
 
   
 
     
 
 

Piosenka Roku

Plik mp3 do pobrania

wersja instrumentalna

tekst do pobrania

Po kliknięciu na link plik zostanie otwarty w nowym oknie.
Plik można odtwarzać bądź przeglądać.
W celu pobrania należy kliknąć na strzałkę skierowaną w dół, która znajduje się u góry okna:


Pobieranie rozpocznie się automatycznie - należy wskazać folder gdzie plik ma być zapisany.

Czytaj więcej: Piosenka Roku

Znaki

Żółta chusta

Chusta ERM-u

Chusta jest ważną częścią stroju galowego każdego ERM-ity noszoną zwłaszcza podczas Eucharystii i różnorakich Spotkań Wspólnotowych.

Jest ona zewnętrzną oznaką naszej PRZYNALEŻNOŚCI do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Nosząc ją dajemy świadectwo o tym, że należymy do tej wspólnoty i drogie nam są jej wartości. Staramy się ich nauczyć i nimi żyć.

Jednakowy kolor chust we wspólnocie ERM-u wskazuje na jedność wszystkich jej członków. Natomiast ich żółta barwa w liturgii Kościoła oznacza światło i majestat Pana Boga, w którym każdy ERM-ita pragnie przebywać.

Czytaj więcej: Znaki

Grupy formacyjne

Formacja członków Eucharystycznego Ruchu Młodych składa się z sześciu etapów:

 1. Tropiciele Jezusa - czytaj więcej...
 2. Uczniowie Jezusa - czytaj więcej...
 3. Apostołowie Dzisiaj - czytaj więcej...
 4. Poszukiwacze Prawdy - czytaj więcej...
 5. Odkrywcy Skarbu - czytaj więcej...
 6. Powołani i posłani - czytaj więcej...

Tropiciele Jezusa

To najmłodsze dzieci - po I Komunii św. - które zgłębiają to, co kryje w swojej formacji Eucharystyczny Ruch Młodych. Przyjmują zaproszenie Jezusa do przyjaźni z Nim oraz do troski o szerzenie Królestwa Serca Jezusa we własnym życiu, jak również w swoich rodzinach i środowisku. Odkrywają znaczenie Zasad, które odtąd pragną uczynić filarami swoich postaw i wyborów. Po zakończeniu tego etapu formacji dzieci - podczas liturgii - są uroczyście przyjmowane do Wspólnoty ERM. Na znak przynależności do Ruchu otrzymują żółtą chustę.

Pomoce formacyjne

 • Segregator 
 • "Notatnik Tropiciele Jezusa"
 • Wklejka na segregatora
 • Zakładka z Modlitwą Codziennego Ofiarowania (cztery wersje do wyboru)
 • Skarbiec
 • "Promień Eucharystii"

Czytaj więcej: Grupy formacyjne

ERM

 

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych powstał w naszej parafii na początku 2005 roku.

Zrzesza się w nim ok. 30 dzieci szkoły podstawowej, które przystąpiły do I Komunii Świętej. Pod opieką Joanny Rejterada
i Danuty Grębickiej przechodzą formację zgodną z ogólnopolskimi założeniami Ruchu.

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:
 • Żyj Mszą Świętą
 • Czytaj Ewangelię
 • Kochaj bliźnich
 • Bądź trzynastym apostołem!

Najmłodsze dzieci - rozpoczynające formację w ERMie - należą do grupy Uczniów Jezusa. Zapoznają się wówczas z zasadami, jakimi kierują się Rycerze Jezusa. Ten etap kończy się złożeniem przyrzeczenia. Dzieci otrzymują wówczas żółtą chustę, będącą znakiem włączenia ich w szeregi Rycerzy i Rycerek Chrystusa. Dzieci, które złożyły przyrzeczenie, kontynuują formację w grupie Apostołów Dzisiaj. Poznając Jezusa Eucharystycznego, starają się także stawać 13-stymi Apostołami, by wnosić Bożą Miłość i Radość do swoich środowisk. Apostołów Dzisiaj wyróżnia odznaka Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:
 • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
 • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
 • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
 • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Modlitwa ERM:

Panie,
naucz nas wybierać Ciebie każdego dnia
i odpowiadać Tobie "TAK"
każdym naszym czynem jak Maryja.

Spraw, byśmy mogli iść za Tobą bez lęku
i kochać Ciebie ponad wszystko -
mocą Eucharystii!

Uczyń nas braćmi dla tych,
których stawiasz na naszej drodze!

Spraw, byśmy byli świadkami
tego wszystkiego, co widzieliśmy i słyszeliśmy
tego, w co wierzymy i czym żyjemy,
tak, by każdy będąc z nami
mógł rozpoznać w Tobie jedynego Boga!

Amen.

Płyta "ERM śpiewa Panu"

Wykonawcy: Anna Gulbicka, Katarzyna Surowiecka

Czytaj więcej: ERM

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de