{source}
    <a href="//www.facebook.com/KatolickieStowarzyszenieMlodziezyParafiaKikol?fref=ts"target="_blank"><img src="http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/images/fb.jpg"border="0" alt="Photobucket"/></a>

{/source}

 

Krótka historia KSM w naszej Parafii

 

Od ponad 16 lat w naszej parafii działało, z przerwami  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. KSM zrzeszał młodzież naszej parafii, która pragnęła we wspólnocie szukać Jezusa na ścieżkach swojego życia.  Cotygodniowe spotkania, na których rozważano Biblijne teksty były dla młodych ludzi niecodzienną okazją do zgłębiania tajemnicy Bożej Opatrzności. Ks. Szymon Welka wprowadził do tradycji KSM wyjazdy na rekolekcje wakacyjne w górach. Piesze wędrówki i wspólna modlitwa jeszcze bardziej ubogacały serca młodzieży. Niestety z czasem  coraz mniej słyszano o młodzieży z Kikoła, która od zawsze miała niebywały potencjał.

Od dwóch lat zainteresowanie młodzieży tego typu spotkaniami wzrosło. Przez długi czas szukaliśmy ostatecznego pomysłu na nasze spotkania.  Po czasie uznaliśmy, że potrzebujemy kawałka miejsca, Biblii i ochoczych serc. Udało się! Od października ruszyliśmy pełni zapału do pracy na rzecz Boga i Kościoła. Naszym motywatorem stał się ks. Krzysztof Kurant, który od samego początku pomagał nam w stworzeniu nieprzeciętnej wspólnoty młodych katolików. Do naszej grupy należą uczniowie z gimnazjum, liceum i technikum, odwiedzają nas również studenci. Spotkania odbywają się co tydzień w piątki w salce katechetycznej przy naszym kościele.  Na każdym spotkaniu czytamy czytania i Ewangelię niedzielną, rozważamy jej treść i nawiązujemy dyskusje. Na koniec przekazujemy sobie iskierkę. Każde spotkanie zaczyna się i kończy modlitwą.

Szczególne podziękowanie młodzież KSM chciałaby skierować w stronę proboszcza naszej parafii, ks. Marka  Mrówczyńskiego, który od początku wspiera nas w naszych działaniach, okazuje nam wiele serca i troski.