Bł. Karolina


Bł. Karolina Kózkówna


Urodziła się w 1898 roku w wiosce Wal-Ruda (parafia Radłów) jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzeckiej. Religijna atmosfera domu Kózków w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością była dostrzegana przez sąsiadów, którzy chętnie schodzili się do nich na czytanie książek religijnych, śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. Naukę szkolną Karolina ukończyła w 1911 roku, wtedy też zaczęła przejmować na siebie coraz więcej obowiązków domowych. Karolina bardzo lubiła się modlić. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km sanktuarium tuchowskiego lub do Odporyszowa. Z wielką radością nosiła w procesjach parafialnych fereton Matki Niepokalanej. W dniu 18 listopada 1914 roku poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza w obronie czystości.

Czytaj więcej: Patroni KSMKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

Historia KSM sięga swymi korzeniami czasów zaborów. W okresie zniewolenia trzeba było zespolić młode siły do walki o polskość. Wówczas było ono częścią składową Akcji Katolickiej, dlatego też w celu poznania jego historii należy sięgnąć do dziejów tego wielkiego dzieła Kościoła. Dnia 24 XI 1930 r. erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. W latach 1930-32 biskupi powoływali Akcję Katolicką w diecezjach. Na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie (5-6 II 1934 r.) postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Na wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM) z siedzibą w Warszawie, Katolicki Związek Kobiet (KZK) z siedzibą w Krakowie (tymczasowo w Poznaniu), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP.

Po 1934 r. nastąpił znaczny wzrost ilościowy członków Akcji Katolickiej. W 1936 r. KZM liczył 111.404 członków, KZK 151.362, KZMM – 113.100, KZMŻ – 143.700.

Czytaj więcej: Historia KSM w Polsce

    {source}
    <a href="//www.facebook.com/KatolickieStowarzyszenieMlodziezyParafiaKikol?fref=ts"target="_blank"><img src="http://kikol.diecezja.wloclawek.pl/images/fb.jpg"border="0" alt="Photobucket"/></a>

{/source}

 

Krótka historia KSM w naszej Parafii

 

Od ponad 16 lat w naszej parafii działało, z przerwami  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. KSM zrzeszał młodzież naszej parafii, która pragnęła we wspólnocie szukać Jezusa na ścieżkach swojego życia.  Cotygodniowe spotkania, na których rozważano Biblijne teksty były dla młodych ludzi niecodzienną okazją do zgłębiania tajemnicy Bożej Opatrzności. Ks. Szymon Welka wprowadził do tradycji KSM wyjazdy na rekolekcje wakacyjne w górach. Piesze wędrówki i wspólna modlitwa jeszcze bardziej ubogacały serca młodzieży. Niestety z czasem  coraz mniej słyszano o młodzieży z Kikoła, która od zawsze miała niebywały potencjał.

Od dwóch lat zainteresowanie młodzieży tego typu spotkaniami wzrosło. Przez długi czas szukaliśmy ostatecznego pomysłu na nasze spotkania.  Po czasie uznaliśmy, że potrzebujemy kawałka miejsca, Biblii i ochoczych serc. Udało się! Od października ruszyliśmy pełni zapału do pracy na rzecz Boga i Kościoła. Naszym motywatorem stał się ks. Krzysztof Kurant, który od samego początku pomagał nam w stworzeniu nieprzeciętnej wspólnoty młodych katolików. Do naszej grupy należą uczniowie z gimnazjum, liceum i technikum, odwiedzają nas również studenci. Spotkania odbywają się co tydzień w piątki w salce katechetycznej przy naszym kościele.  Na każdym spotkaniu czytamy czytania i Ewangelię niedzielną, rozważamy jej treść i nawiązujemy dyskusje. Na koniec przekazujemy sobie iskierkę. Każde spotkanie zaczyna się i kończy modlitwą.

Szczególne podziękowanie młodzież KSM chciałaby skierować w stronę proboszcza naszej parafii, ks. Marka  Mrówczyńskiego, który od początku wspiera nas w naszych działaniach, okazuje nam wiele serca i troski.