Żółta chusta

Chusta ERM-u

Chusta jest ważną częścią stroju galowego każdego ERM-ity noszoną zwłaszcza podczas Eucharystii i różnorakich Spotkań Wspólnotowych.

Jest ona zewnętrzną oznaką naszej PRZYNALEŻNOŚCI do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Nosząc ją dajemy świadectwo o tym, że należymy do tej wspólnoty i drogie nam są jej wartości. Staramy się ich nauczyć i nimi żyć.

Jednakowy kolor chust we wspólnocie ERM-u wskazuje na jedność wszystkich jej członków. Natomiast ich żółta barwa w liturgii Kościoła oznacza światło i majestat Pana Boga, w którym każdy ERM-ita pragnie przebywać.

Czytaj więcej: Znaki

 

Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych powstał w naszej parafii na początku 2005 roku.

Zrzesza się w nim ok. 30 dzieci szkoły podstawowej, które przystąpiły do I Komunii Świętej. Pod opieką Joanny Rejterada
i Danuty Grębickiej przechodzą formację zgodną z ogólnopolskimi założeniami Ruchu.

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:
  • Żyj Mszą Świętą
  • Czytaj Ewangelię
  • Kochaj bliźnich
  • Bądź trzynastym apostołem!

Najmłodsze dzieci - rozpoczynające formację w ERMie - należą do grupy Uczniów Jezusa. Zapoznają się wówczas z zasadami, jakimi kierują się Rycerze Jezusa. Ten etap kończy się złożeniem przyrzeczenia. Dzieci otrzymują wówczas żółtą chustę, będącą znakiem włączenia ich w szeregi Rycerzy i Rycerek Chrystusa. Dzieci, które złożyły przyrzeczenie, kontynuują formację w grupie Apostołów Dzisiaj. Poznając Jezusa Eucharystycznego, starają się także stawać 13-stymi Apostołami, by wnosić Bożą Miłość i Radość do swoich środowisk. Apostołów Dzisiaj wyróżnia odznaka Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:
  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Modlitwa ERM:

Panie,
naucz nas wybierać Ciebie każdego dnia
i odpowiadać Tobie "TAK"
każdym naszym czynem jak Maryja.

Spraw, byśmy mogli iść za Tobą bez lęku
i kochać Ciebie ponad wszystko -
mocą Eucharystii!

Uczyń nas braćmi dla tych,
których stawiasz na naszej drodze!

Spraw, byśmy byli świadkami
tego wszystkiego, co widzieliśmy i słyszeliśmy
tego, w co wierzymy i czym żyjemy,
tak, by każdy będąc z nami
mógł rozpoznać w Tobie jedynego Boga!

Amen.

Płyta "ERM śpiewa Panu"

Wykonawcy: Anna Gulbicka, Katarzyna Surowiecka

Czytaj więcej: ERM